Missa inte

Senaste nytt

Följ oss på Facebook!
Lina Isaksson-Funke, är en av de högst ansvariga för polisens kommunikationsverksamhet i södra Sverige. Nu har hon uppdraget att se till att allt fungerar under påvens besök i Sverige i oktober.
Foto: