Kalmar Golfklubbs klubbhus kommer att rivas i höst för att i stället ersättas av ett nytt modernt klubbhus med solcellstak. Till sommaren beräknas det nya klubbhuset stå färdigt. Bygget av det nya klubbhuset som beräknas kosta runt 13,6 miljoner kronor kommer till hälften finansieras av bidrag från Kalmar kommun. Resten står föreningen och föreningens medlemmar för.
Foto:

Missa inte

Senaste nytt

Följ oss på Facebook!
Oppositionsledaren
Ska Håkan Juholt retuscheras bort ur den socialdemokratiska historien? Är det vilja att glömma ovationerna och entusiasmen som faktiskt mötte den nye partiledaren 2011 som gör att Socialdemokraterna dolt Håkan Juholts tal på partiets Youtubekanal? Är idealbilden av den tiden våldsamma applåder för en tom talarstol? Illustration: Joakim Carlsson