Den 100 gånger 20 meter stora verkstadshallen rymmer två spår. Under dessa löper 90 meter långa servicediken. Karl-Gustaf Åberg, tågansvarig på KLT, och Björn Törnblom, verkstadschef på Bombardier, står i ett av dem. Över dem syns fronten på dieseltåget Y2.
Foto:

Senaste nytt

Följ oss på Facebook!
Den gamla Djurängsskolan har rivits. Men ännu har det inte tagits in några anbud på en ny skolbyggnad. Barnen får vänta på inflyttning.
Foto: