Lars Kaggskolan
Skyltar vid Lars Kaggskolans entréer informerar besökare att obehöriga inte äga tillträde och att tillfälliga besökare ska ha en besöksetikett. Men obehöriga tar sig ändå in och både ID-brickor och besöksetiketter lyser med sin frånvaro.
Foto:

Senaste nytt

Lars Kaggskolan
Våren 2017 fick alla gymnasieelever vid Kalmarsunds gymnasieförbund ID-brickor som skulle bäras synligt. Bara månader efter införandet slutade både lärare och eleverna bry sig om brickorna.
Foto:

Livsåskådning
Livsåskådningsdebatten mellan Carl Gustaf Olofsson, styrelseledamot i Humanisterna i Kalmar, och pingstförsamlingens Fredric Crona och Daniel Alm går vidare. Var Jesus en bedragare, en lögnare, Gud eller en människa? Här gestaltas han i alla fall av Max von Sydow i filmen ”Mannen från Nasaret” (1965).
Foto:

Oppositionsledaren
Även om regeringen Löfven gjorde åtskilligt rätt i en besvärlig parlamentarisk situation går det inte att komma ifrån att man också gjorde misstag som inte var någon tillgång för Socialdemokraterna när väljarna gick till val för en dryg vecka sedan.
Foto: