Följ oss på Facebook!
Miljön på förskolan Bollen på Fredriksskans har undersöks av serviceförvaltningen. Efter det spärrades två rum av efter som misstankar finns om att gammalt mattlim kan orsaka luktproblemen i lokalerna.
Foto:

I dagsläget har Scania lagerlokaler på fastigheten vid Östersjövägen där Byggmax ska öppna en butik nästa år.
Foto: