Foto:
Moderaterna och Sverigedemokraterna ville återremittera beslutet om arrendet på Stensö Camping.

Foto:
När arkitektur är som bäst handlar den inte bara om funktion. Då gäller det också form och uttryck. Kalmararkitekten Staffan Strindbergs pann­central på Dokumentvägen i Smedby, ritad för Kalmar Energi, har ett par år på nacken. Ser ut som Kalmar konstmuseums svarta kub som hamnat på sned och är faktiskt samtida med konstmuseet i Stadsparken.