Studenterna flyr Kalmar

Artikeln publicerades

Det visar Linnéuniversitetets egen statistik över helårsstudenter.

Sedan sammanslagningen till ett enda universitet har Linnéuniversitetet förlorat omkring 1200 heltidsstuderande. Sammanslagningen av högskolan i Kalmar och Växjö universitetet har skett på Kalmars bekostnad. Det syns i den statistik som Östran begärt ut från myndigheten.

Den 1 januari 2010 invigdes Linnéuniversitetet. Det året hade universitetet 15 140 helårsstudenter. Av dem fanns 5 111 i Kalmar län och 7 820 i Kronoberg. Drygt 2 000 studerade på distans.

Två år före sammanslagningen hade Kalmar 5 329 studenter och Växjö hade 7 292.

Även antalet fjärrstuderande viker också av nedåt. Linneuniversitetet har sedan starten tappat 400 fjärrstudenter. I fjol hade Kalmar tappat drygt var tionde student i förhållande till 2008.

 

Läs mer i papperstidningen (25 januari) eller i E-tidningen (25 januari).