Vad visste Tolgfors?

Artikeln publicerades

Visserligen är det så att myndigheten själv – Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI – via sin generaldirektör Jan Olov Lind, förnekar projektet existens.

Och visserligen är det så att statssekreteraren i Försvarsdepartementet, Håkan Jevrell, vägrar kommentera saken med hänvisning till att projektet är ”hemligstämplat”.

Men det är ju uppenbart att någonting inte riktigt stämmer i dessa makthavares muntliga förnekelser och dimridåer.

Sveriges Radios Ekoredaktion kan nämligen presentera handlingar som till synes bekräftar hela historien.

 

Vad det handlar  om är att myndigheten FOI sedan år 2007 ska ha hjälpt den Saudiarabiska regimen att anlägga en vapenfabrik. Enligt uppgift ska det handla om avancerad tillverkning av missiler.

Detta är uppseendeväckande.

Det är ingen nyhet att svenska företag med godkännande av statliga kontrollorgan sedan lång tid tillbaka har genomfört vapenaffärer med Saudiarabien.

Dessa affärer är mycket tveksamma. Detta land är en av världens hårdaste diktaturer och har knappast gjort sig känt för att värna de mänskliga rättigheterna.

Bland annat hugger regimen då och då, på sitt egna lilla medeltida sätt, av huvudena av personer som inte faller den på läppen.

Att Sverige med den Saudiska diktaturen slöt ett avtal om visst militärt samarbete, som undertecknades år 2005 av dåvarande försvarsminister Leni Björklund (S), är därför nog så diskutabelt.

Moraliskt kan man anlägga betydande aspekter på internationell vapenhandel. Affärer av dessa slag, ofta med inslag av politik, dryper inte sällan av dubbelmoral och hyckleri.

 

Men denna gång  är det frågan om betydligt allvarligare saker.

Att svenska staten hjälper till och bygger upp en militär anläggning i en diktatur är något helt annat än några otvättade vapenbykar och var knappast något som bestämdes i 2005 års samarbetsavtal.

Ty vad det nu handlar om, är någonting som kan göra att andra länder ifrågasätter Sveriges militära alliansfrihet och bidra till att befästa en diktaturs förtryck.

Eller som det står i ett av dokumenten: ”projektet tänjer gränserna för vad som är möjligt för en svensk myndighet”.

Naturligtvis reser det frågor:

Är andra länder och makter inblandade? Är det ett svenskt tack-för-hjälpen i något internationellt ärende? Är det hela en del i en kommersiell affär, där staten nu gör en insats för att ett privat företag ska få en affär genomförd? Har Saudiarabien en hållhake på Sveriges regering?

Är militäralliansen Nato inblandad? Vilka har varit informerade, aktiva och gett sina godkännanden; till vem och när?

 

Dessa frågor kräver  svar. Redan timmarna efter att Ekots uppgifter blev offentliga blev försvarsminister Sten Tolgfors (M) anmäld till riksdagens konstitutionsutskott.

Och det kan man förstå. Skulle uppgifterna stämma, är det ingenting annat än en präktig skandal som borde få konsekvenser på hög myndighets- och regeringsnivå.

Vårt land är naturligtvis ingen rakt igenom moralistiskt högstående isolerad ö, omgiven av ondskefulla oceaner och ogudaktiga kontinenter.

Sverige är, vare sig vi vill det eller inte, en del av en gränsöverskridande krigsmaterielproduktion och en många gånger smutsig internationell vapenhandel.

Sådan verksamhet, där vårt land är inblandat, måste dock självfallet vara starkt lagreglerad och kontrollerad.

Det säger sig självt att svenska myndigheter, med regeringens hemliga godkännande, inte ska bygga vapenfabriker i odemokratiska halshuggarregimer.