Insändare

100-åringar orkar inte gå på kafé själva

Insändare Artikeln publicerades

Jag var på fullmäktiges möte den 11 november där Moderaterna och Socialdemokraterna beslutade att Ängsbacken och Charlottagården ska läggas ner.

Under debatten svarade de inte på ställda frågor från oppositionen utan satt bara tysta.

Mona Tegel var uppe i talarstolen och förklarade sin ståndpunkt. Det var bra att brukarna i Misterhult fick flytta till Oskarshamn centrum. Då fick de tillgång till all service där, till exempel gå på restaurang, besöka kaféer och gå i affärer.

Jag undrar vilken värld hon lever i. De som bor på äldreboendena i Misterhult är mellan 80 och 100 år gamla. De har valt att bo på särskilt boende för att de inte orkar eller kan bo kvar hemma. Det vore ett under om dessa människor helt plötsligt kunde öppna dörren och alldeles själva ta sig in till centrum för att ta del av allt detta som Mona Tegel erbjuder.

Jag har jobbat i kommunen i 45 år och vet hur det ser ut på personalsidan. Socialdemokraterna och Moderaterna vill bygga större enheter och erbjuda heltid till alla vilket, minskar antalet anställda på enheterna. Följden blir då ett tyngre arbete och mindre tid till brukarna, som till exempel utevistelse, för den personal som blir kvar.

Jag tycker inte att du Mona ska yttra dig när du inte vet hur verkligheten ser ut. Du svarade inte på en enda fråga som blev ställd till dig.

Karina Nilsson, Misterhult