2008 års förlorare korad

Artikeln publicerades

Medan andra hushåll får det bättre genom höjda löner, sänkt inkomstskatt och måttliga hyreshöjningar får pensionärshushållen som bäst oförändrad ekonomi, men i många fall mindre med pengar att röra sig med.

Vi kan inte påstå att vi blir särdeles överraskande av dessa belysande siffror. Det är ju helt i linje med den högerstyrda regeringens politik. Skattesänkningarna ges bara till dem som jobbar. De övriga - sjuka, arbetslösa och pensionärer - ska ju motiveras till arbete genom att få det sämre.