Kultur

70-talsrevolutionärer och Gudrun Schymans projekt

Kultur Artikeln publicerades

Vänstern på 1970-talet var mer än KFML oh KFML(r) och en del av mentaliteterna som uppfattades vara ”vänster” handlar kanske om något mer allmängiltigt.

Sektväsendet och positionerandet tycks lockande i fler ideologiska sammanhang och behovet av fiendebilder kan stillas genom att nya sådana ständigt konstrueras. Denna insikt kunde motivera ett studium just av revolutionärerna i den svenska 70-talsvänstern.

”Klåpare, nollor, fjollor, ynkliga, brottslingar, ruttna, lögnaktiga tjuvar, intellektuellt osäkra, banala och föraktfulla mot folket” kunde vara anklagelser mot de före detta kamraterna. Inte blev det bättre när kvinnokampen skulle beskrivas. Grupp 8 skulle inte bli för starkt för i gruppen fanns också borgerliga element. SKP, Sveriges Kommunistiska Parti, skulle framställas som ledande i kvinnokampen och när kvinnorna inte ville detta (för det var helt enkelt inte sant) blev det konflikt.

Helena Hills bok är i långa stycken en berättelse om mänskliga brister men inte bara så. Kvinnofrågor kunde av ideologiska skäl inte få plats i denna 70-tals-vänster, menar hon: ”Det starka maskulina arbetarklassideal som dominerade gjorde därmed kvinnokampen mer eller mindre omöjlig.” Feminismen var borgerlig, reaktionär och antikommunistisk. Därmed var rätt snäva ramar givna för hur det kvinnoförtryck man likväl såg skulle kunna bekämpas.

Bland namnen på revolutionärer från 1970-talet i Hills bok förekommer inte namnet Gudrun Schyman. Hon har fått en egen biografi. Jag har läst den med repliken från en framstående vänsterpersonlighet ringande i öronen: ”Vi hade problem med Schyman redan i FiB-avdelningen på Kungsholmen.” Schyman går inte in inom några ramar. Biografin blir tydlig. Hon är inte partilojal. Hon brinner för det politiska arbetet. Hennes projekt blir i hög grad just hennes.

Johanna Palmström ger läsaren en bakgrund för att förstå Gudrun Schyman. Det är barndom, ungdom, yrkesarbete, vuxenstudier och mycket annat. Naturligtvis är det också alkoholismen, behandling, återfall och insikt att förståelsen för en kvinnlig alkoholist är mindre än för den manlige. Till detta kommer skatteavdragen, de som var felaktiga, för att boken sedan fokuserar på feminismen. Feministiskt Initiativ bildas åren 2004/2005 och Schyman kan som politisk vilde, Vänsterpartiet har hon lämnat, göra en hel del arbete för FI inom ramen för sitt riksdagsuppdrag. Det blev inga platser i riksdagen för Feministiskt Initiativ. Det aktualiserar frågan om hur media skriver agendan under valrörelserna men också frågor om ideologiska spänningar och positioneringar i nya politiska partier.

Biografin om Gudrun Schyman slutar egentligen inte med att författaren sätter punkt för sin berättelse. Hör någon av sig om homeparty och ställer fram ett blädderblock, dyker Gudrun Schyman upp. ”Det gäller ju livet.” Denna framställningens cliffhanger tycks välmotiverad när Schyman biograferas.

Bok

Revolutionärer

Helena Hill

(Makadam)

Visa mer...

Bok

Det gäller livet

Johanna Palmström

(Leopard Förlag)

Visa mer...