Insändare

Bara trams med en kommun på Öland

Insändare Artikeln publicerades

133 av 290 kommuner i Sverige har lägre invånarantal än Mörbylånga kommun. 85 kommuner har färre invånare än Borgholms kommun.

Människorna på Öland ser sig som ölänningar även om man kanske inte är född här eller om man har ett ursprung på åtta generationer bakom sig på ön.

Vid den tidigare folkomröstningen framkom frågor, likväl som vid SKL:s utredning. Om det hade funnits omdömesgilla personer i de båda kommunledningarna hade den halva miljonen skattekronor kunnat satsas på en utredning om var ett eventuellt kommuncentrum skulle kunna ligga och hur man skulle kunna lösa problemet med att de sydliga och nordliga landskapsinvånarna upplever sig åsidosatta. Likaså kunde man utreda hur demokratin skulle kunna stärkas och utvecklas.

Alla förnuftiga invånare på Öland inser att projektledarens och hans styrgrupps ”utredning” kring ”Öland en kommun?” är trams och en misshushållning av skattemedel.

Kaj Axelsson