Beordrade att arbeta på semestern

Artikeln publicerades

Sommarsituationen på förlossningen och BB på länssjukhuset har inte varit bra tidigare år heller, men nu har barnmorskorna fått nog.

– Vi har varit väldigt kollegiala och lojala mot arbetsgivaren, vi har alltid löst situationen. Men nu får det vara nog! Vi sliter på oss själva oerhört mycket och har krävt en lösning på situationen, men sjukhusledningen har inte kommit med någon och nu är vi beordrade att arbeta på vår semester, berättar Linda Svensson.

– Vi blir ju bakbundna. Vi vill ju inte att någon patient ska komma till skada. Men det känns som att vi riskerar oss själva när vi tvingas jobba utan semester, menar Helen Ämtvall.

Det råder stor brist på barnmorskor i hela Sverige och Kalmar län är inget undantag, snarare tvärt om. Enligt en rapport från Vårdförbundet som presenterades för två veckor sedan är Kalmar ett av länen där bristen är som mest akut.

– Vår klinikledning har verkligen gjort allt för att få tag på vikarier, men vi har inte fått något gehör från sjukhusledningen. Det finns ingen dialog där, säger EvaLi.

– Vi har kommit med ett bud för att lösa situationen, men vi har inte hört ett ord från sjukhusledningen. Måttet är rågat för oss, men jag tror inte att sjukhusledning har insett det, berättar Helen.

Vad är det för bud ni lagt till ledningen?

– Vi har sagt att vi försöker lösa alla de turer där det saknas personal själva, och det tyckte vi att vi skulle ha en något högre ersättning för. Jag menar, får vi bestämma själva så blir det lite lättare att ta de där två turerna, för det har jag valt själv, förklarar Helen.

Men den lösningen blir det nu inte, i stället blir varje barnmorska beordrad att ta ett arbetspass. Vare sig de är på semester eller har en ledig under sommaren kan de bli beordrade att släppa vad de än håller på med och komma in och jobba.

– I princip kan det gå till så att jag kan vara i Stockholm ett par dagar under sommaren och få ett samtal om att jag måste jobba. Då kan inte jag säga nej, utan måste ta mig tillbaka till Kalmar med en gång. Arbetsgivaren måste betala resan tillbaka, men det är ju inte det viktiga i sammanhanget, berättar Linda.