Kultur

Berättarglädje à la Hitchcock och exotism från Moheda

Kultur Artikeln publicerades

Ewert Truut är kriminalromanens främste aktör när Dag Öhrlund berättar. Men Öhrlund får också plats i framställningen, likt en Alfred Hitchcock.

Kommissarien stöter irriterad på Öhrlund, när författaren satt sig vid kriminalkommissariens favoritbord på Ritorno. Problemet löses i visst samförstånd.

Öhrlund har uppenbar glädje över kommissarien och hans, låt oss kalla det så, särdrag. Truut är en duktig polis med respekt för det grundläggande polisarbetet men mer tveksam till nya förordningar och reglementen, som mest förhindrar sådant arbete.

Vem är mördaren, som på olika sätt avrättar sjukhuspersonal? Finns det ett samband och finns det ett mönster? Truut famlar i blindo samtidigt som hans katt Alice Capone till Truuts förvåning får ungar. Också här firar Truuts politiska inkorrekthet triumfer. Han röker John Silver, kör en Valiant från 60-talet och ger helt fel namn på den nyfödda lilla svarta kattkillen. Till slut faller bitarna på plats och den logik som styrt morden ligger öppen.

Dag Öhrlund är berättarglad men inte utan allvar i det han skriver. Läsaren får material från samtiden att fundera över tillsammans med läsglädjen. Det ena behöver inte förta det andra.

Nyckeln i en mordgåta ligger nästan alltid i något som hänt tidigare. I boken Sen frost av Kerstin Danielsson och Roman Voosen hände något i Jerusalem år 1948 som leder till mord i Småland. Danielsson och Voosens bok kom först på tyska och har sålt i 100 000 exemplar.

När platser som Moheda, Ormesberga och Ör blir exotiska för den tyska (och nu svenska) läsekretsen, förgylls min vardag. Det är ju här jag bor. Samtidigt blir jag lite tveksam. Vägen mellan Växjö och Moheda går i verkligheten inte genom mörk granskog. Men det låter väl bra att presentera saken så för den som inte vet bättre?

Den döde gamle mannen har levt ett komplicerat dubbelliv. Homosexualiteten måste döljas och författarna visar upp homofobin i svenskt 1950-tal. Ingrid Nyström vid Växjöpolisen, prästfru just i Ör och Ormesberga, jobbar tillsammans med Stina Forss, polisutbildad i Tyskland. Båda är kompetenta men Forss har mer i bagaget än hon riktigt kan härbärgera. Ibland kan en säkring gå. Då ska helst ingen vara i närheten. Tillsammans blir de båda kvinnorna ett slagkraftigt team som till sist avslöjar en tragik som frambringat nya tragedier. Det blir läsvärt och fortsättning kommer uppenbart att följa.

Sockenbiblioteket i Moheda ordnar författarkväll med paret till hösten, anförtrodde mig bibliotekarien. Reskostnaden blir måttlig. Författarna bor i Berg, där Elin Wägner bodde på sin tid.

Bok

Ingen lämnas kvar

Dag Öhrlund

(Lind & Co)

Visa mer...

Bok

Sen frost

Kerstin Danielsson & Roman Voosen

(Ersatz)

Visa mer...