Insändare

Bygg ut Oskarshamns sjukhus

Insändare Artikeln publicerades

KD:s recept för att stärka primärvården enligt Ankarberg Johanssons och Brunegårds insändare bygger helt på att ett tillskott om 12 miljarder kronor skall användas för att besätta en rad nyinrättade tjänster.

Hyrpersonal – framför allt läkare och sjuksköterskor – anlitas nu till stora kostnader på grund av svårigheter att rekrytera personal för fast anställning till redan befintliga tjänster. I insändaren säger man ingenting om hur det problemet skall lösas.

En bidragande orsak till rekryteringsproblemet i vår del av länet är att sjukvården här inte är attraktiv för nämnda kategorier.

För att i framtiden minska kostnader för hyrpersonal bör pengar istället satsas på en utbyggnad av Oskarshamns sjukhus. Detta bör utvecklas till en bas för rekrytering av öppen- och slutenvårdsspecialister, sjuksköterskor och inte minst AT-läkare.

Sjukhuset måste – förutom den befintliga medicinkliniken – också ha åtminstone en kirurgklinik och en ortopedklinik med jourverksamheter samt en akutmottagning där distriktsläkare går jourer.

Carl-Otto Sjögreen

Distriktsläkare