Bygglov klart för utbyggnad

Torsås Artikeln publicerades

Nu har Torsås Fastighets AB, TFAB, beviljats bygglov på delegation för en tillbyggnad av förskolan Eklövet i Söderåkra.

I den inlämnade brandskyddsbeskrivningen har inga synpunkter inkommit från räddningstjänsten.

Energiberäkning och kontrollplan ska lämnas in innan arbetet får påbörjas. Även tekniskt samråd ska hållas.