Insändare

En digital avgrund på väg att klyva Sverige

Insändare Artikeln publicerades
Fiberkabel läggs ut på en landsbygdsfastighet, något som alldeles för många på landsbygden annars bara kan drömma om, eftersom politikerna överlåtit fiberutbyggnaden till marknadskrafterna. Följden blir att den digitala skillnaden mellan städerna och landsbygden blir ännu större.
Foto: Helena Landstedt/TT
Fiberkabel läggs ut på en landsbygdsfastighet, något som alldeles för många på landsbygden annars bara kan drömma om, eftersom politikerna överlåtit fiberutbyggnaden till marknadskrafterna. Följden blir att den digitala skillnaden mellan städerna och landsbygden blir ännu större.

Den sorgliga historien om bredbandsfiber på landsbygden eller rättare sagt bristen på sådan får mig osökt att tänka på Fred Åkerströms visa ”Sådan är kapitalismen, ingen hör en fattigs bön”.

Somliga riksdagspolitiker i vår huvudstad verkar mera mera intresserade av sin egen spegelbild och skiter i om alla medborgare har tillgång till samma infrastruktur i landet. De har överlåtit till marknadskrafterna att lösa frågan på landsbygden vilket inte kommer att fungera eftersom kapitalismen bara löser problem om det går att tjäna pengar. I större tätorter och städer är det inga problem, där finns tillräckligt många som ansluter sig och fiberbolagen kan gå med vinst. På landsbygden fungerar inte det eftersom det är glest mellan husen och alla inte heller ansluter sig. Finns ingen som betalar så finns ingen vinst att göra och vem arbetar utan att tjäna pengar? Nyliberalismens grundidé är att allt är en handelsvara som går att köpa och sälja, även infrastrukturen. Men det fungerar inte när den totala kostnaden blir oöverstiglig för privatpersoner och staten inte vill betala. Följden blir ett tudelat land och ett tudelat folk.

Östra Småland/Nyheterna berättade i en artikel från Tidningarnas telegrambyrå, TT, att ”tiotusentals blir blåsta på bredbandet”. Fiberbyggarna hänvisar istället landsbygden till mobila lösningar. Terese Bengard som är ordförande för Hela Sverige ska leva tycker det klyver landet. ”Det är oroande, det blir automatiskt ett A- och ett B-lag,” säger hon i intervjun.

Hon har så rätt i det. Vart försvann riksdagspartiernas slogans om att alla ska med och alla tillsammans och alla andra värdelösa floskler som de matar oss med. Det finns bara en medicin som botar oförmågan till handlingskraft och det är pengar. Staten måste avsätta mera pengar så att alla medborgare kan ansluta sig till fiber om de vill. I Nyheterna läste jag att Fiberföreningen i Kristdala som kämpar på och tycker de fått luddiga om ens några svar av kommunens ledande politiker. Risken är väl också stor att frågan om fiber bara förhalas utan någon lösning.

Jag bor bara ett par kilometer utanför utanför Fårbo tätort och har den gamla tekniken med koppar eller i dagligt tal, en telefonledning, som mitt bredband är anslutet till. Den tekniken är gammaldags och inte så pålitlig. Den försvinner också efterhand eftersom nyinvesteringar inte skulle vara motiverade vare sig ur teknisk eller ekonomisk synvinkel.

Hur svårt skulle det vara att fortsätta fiberutbyggnaden norrut från Fårbo mot Jämserum? Inte alls svårt vill jag påstå, men viljan från ansvariga politiker, liksom pengar, saknas. Det handlar inte om att vi ska få det gratis, men vi ska heller inte betala mer än de som bor i tätorterna.

Fibertekniken och nya 5G-näten som kommer tycker jag tillhör infrastrukturen som ska fungera var du än bor ilandet. När 5G-tekniken börjar byggas kommer dessutom skillnaderna mellan stad och landsbygd att bli till en avgrund om inte riksdagen och berörda myndigheter agerar nu. Den förutsätter många fler antenner och framförallt mycket tätare än dagens. Täckningen blir ungefär som med 4G men det blir mycket trögare nät på landsbygden med färre antennstationer.

Många nya statusprylar och bländverk i 5G-spåret handlar bara om att få oss att konsumera mera, men en del skarpa och meningsfulla verktyg kan det ge oss. För landsbygdens folk och företag är det viktigt att få tillgång till samma snabba infrastruktur som i tätorterna.

Nyligen var Ulf Kristersson på uppmärksammat besök i länet och och synade granbarkborren från ovan i helikopter, politiskt helt riskfritt, kostade honom inget och utan förpliktelser eftersom han bara behövde peka finger åt borren och naturvårdsmyndigheter. Och publicitet var väl avsikten med allt. Om han istället träffat de som kämpar för fiber och tittat på en karta över länet och alla områden som saknar uppkoppling till fiber hade han kanske behövt göra något åt saken.

Det kanske också energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman skulle ägna större tankemöda att göra något åt istället för att traska i Trumps fotspår och stifta en ny lag med syfte att stoppa konkurrensen från kinesiska företag inom telekombranschen. Något som tillsynsmyndigheten för post- och elektronisk kommunikation, Post- och telestyrelsen, avrått ifrån. De tycker inte det är någon bra lösning och anser att säkerheten kan garanteras utan någon ny lag. Men det är politiskt riskfritt även för Ygeman att peka finger åt den gula faran och kostar heller inget för staten.

Sven Ström, Stolpen