Insändare

Förskingringen borde upptäckts

Insändare Artikeln publicerades

En god man ska åtalas för att ha förskingrat totalt 336.000 kronor från tre av sina huvudmän.

Hur är det möjligt? Har själv varit god man och gjort redovisning till överförmyndaren varje år som noga gått igenom inkomster och utgifter!

Mycket märkligt att detta inte uppmärksammats vid lämnad redovisning.

Birgitta Jonsson