Forum anmält för osund konkurrens

Artikeln publicerades 25 augusti 2010.

- Man kan fråga sig varför man bedriver rumsuthyrning i kommunal regi när det finns minst fem-sex hotell på orten, säger Henrik Wennesund, regionchef på Företagarna i Kalmar län.

Han berättar att diskussioner förts med kommunen i åratal utan resultat.

- Vi kommer inte någonstans. Därför har vi nu anmält saken till Konkurrensverket.

Hotell prioriteras

Företagarna i Kalmar Län hoppas att Konkurrensverket ska utreda om den näringsverksamhet som kommunen bedriver när man hyr ut hotellrum via sin stiftelse Forum är att betrakta som osund konkurrens. Konkurrensverket prioriterar just nu bland annat hotellverksamhet och chansen bedöms därför som stor att anmälan tas upp.

- Det är ett av de fall i länet som vi tror att det är störst chans att få granskat, säger Henrik Wennesund.

En principfråga

Han ser inget som kan motivera att kommunen hyr ut hotellrum.

- Vi ser det dels som en förtroendefråga och dels som en mycket viktig principfråga när en kommun som Oskarshamn, som säger sig värna om småföretagen, konkurrerar med näringslivet genom att aktivt bedriva näringsverksamhet

- Vi och våra medlemmar i hotellbranschen runtom i länet vill gärna ha svar på den frågan. Det vore i det närmaste tjänstefel av oss som småföretagarorganisation att inte ta chansen att få detta prövat, säger Henrik Wennesund.

Effektiv konkurrens

Konkurrensverket (KKV) är myndigheten för konkurrens och upphandling. Konkurrensverkets uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.