Kultur

Hjälper oss förstå onda tider – då och nu

Kultur Artikeln publicerades

Pierre Gilly har skrivit en hälsosamt komplicerande bok om förspelet till andra världskriget.

Det är komplikationer som behövs. Vi läser ju historien baklänges och vet hur det gick och struntar därför i nyanser och vanskligheter som gällde för dem som skulle förstå och hantera de politiska dagsfrågorna. Vem tänker på att Frankrike höll sig med Europas största och mest välutrustade krigsmakt i början av 30-talet och därmed uppfattades som ett hot? Detta skulle ändra sig när Tyskland rustade. Engelsmännen hade ett begränsat intresse för kontinenten. Och Mussolini ville ha Abessinien. Kolonialväldet var verkligt. Pierre Gilly återger som god pedagog komplikationerna.

Mussolini menade att tyskarna var ett militärt folk, inte ett krigiskt. ”Ge tyskarna mycket korv, smör, öl och en billig bil, så kommer de aldrig att vilja ha sin mage genomborrad.” Nu var nazisterna lite mer krigiska, tror jag mig veta.

Hitler visste vad han ville men engelsmännen fattade nog inte. Chamberlain förhandlade och spelades bort. Han fick intrycket att man kunde lita på Hitler när han gett sitt ord. Och den brittiske utrikesministern lord Halifax besökte Berlin, tog Hitler för en betjänt och skulle just lämna honom hatten, när den tyske utrikesministern viskade i hans öra: ”Der Führer”. Hitler kunde både maktspela och utöva makt meden engelsmännen nog inte riktigt förstod. Chamberlain förhandlade som den gamle affärsman han var och resultatet blev därefter. Det finns en aningslöshet som aldrig kan förstå den onda tiden. Den är oförmögen därtill. Den franske filosofen Clément Rosset talar om vår ”kapacitet för antiperception” får jag lära mig av Gilly. Det är vår förmåga att inte se det vi har framför oss och vår förmåga att se, eller tro oss se, det som inte finns. Gilly ger ordentlig referens till boken L’invisible (2013).

Nu går det att förstå Pierre Gillys sätt att arbeta. Han beskriver skeenden, sätter in dem i sammanhang och reflekterar över dem. Den som tror sig veta något om 1930-talet behöver särskilt läsa Gilly. Han får läsaren att förstå och fundera vidare över hur förkrigstider organiseras och hur de tänker som menar att krig är normaltillstånd i världen. Gilly har gett oss en också för vår tid angelägen och belysande bok. Dessvärre.

Bok

Europa mot katastrofen – Förspelet till andra världskriget

Pierre Gilly

(Verbal Förlag)

Visa mer...

.