Insändare

Hur mycket slitage av turister tål Öland?

Insändare Artikeln publicerades

En starkt ökande turistström manar till eftertanke och vision för framtiden. När vår moderna form av turism föddes i början på 50-talet så var resurserna för de flesta knappa med mindre pengar att spendera och kortare ledighet för de flesta.

Med tilltagande välstånd så har allas förmåga och möjlighet till resor och ledighet ökat markant. Så pass markant att många hårt belastade turistmål inför begränsningar av en eller annan art. Jag tror att vi alla vill, att till exempel Venedig ska sparas till eftervärlden och att italienska myndigheters strävan att begränsa slitaget av besökare är lovvärt. Borde inte vi här på Öland ta oss en funderare?

Hur är det då med vår svenska insikt om turismens slitage? För egen del vill jag i detta sammanhang värna om Öland, denna lilla kalkstenspärla ute i Östersjön. En mångtusenårig jordbrukskultur som nu håller på att ätas upp av just turismen.

Enligt uppgift så besöktes vår ö av 400.000 personer under årets påskhelg... det blir 800.000 fötter och låt oss till detta lägga att varje person i snitt väger 70 kg så inser vi att det är många ton besökare på många fötter som ska trampa runt på ön. Hur klarar Ölands alvar hundratusentals fötter? Hur klarar våra underbara raukar uppe i Byerum hundratusentals fötter med tillhörande ”vikt”? Ismanstorps borg, Gråborg, östra sidans strandängar, listan kan göras mycket, mycket lång på speciellt känsliga platser här på Öland som vi bör värna om till kommande generationer. Vi bör alla arbeta för en hållbar turism där även naturen är en parameter.

Pia Schröder, Arontorp