Insändare

Inte Ölandsbrons fel att lanthandlarna försvunnit

Insändare Artikeln publicerades

Barbro Lindgren, det är alltid intressant att följa dig när du fattat pennan, antingen i någon litterär form eller på insändarsidor.

Jag har all respekt för den fria människans rätt att uttrycka sig och sina åsikter.

Då vi människor inte är stöpta i samma form finns det gott om variationer på åsiktsuttrycken och möjligheterna att på ett civiliserat sätt bemöta varandra.

Farhågorna som du och de du kallar ”vi” hade att ”nu kommer Öland att asfalteras”, som det sades efter broinvigningen, har kommit på skam. Att skylla bron för nedläggning av lanthandlarna, skolor och färre bönder på allt större gårdar är att grovt skjuta över målet.

Lanthandeln började tunnas ut långt före brons tillkomst, mycket beroende på att det vi sedan byteshandelns tid bytt och senare i butik handlat i lösvikt började förpackas, vilket gav logistikerna ett himmelrike att börja rationalisera i.

Från att ha gått ”mjölkbud” åt farmor för att handla mjölk på kanna till det ”bursystem” butikerna hanterar i dag, har vi sett mjölkflaskan i glas, den pyramidformade ”tetran” till dagens ”tegelstenar”.

En logistikutveckling som krävde att handlarna skulle göra ”hela” inköp för att få leverans.

Vad en liter mjölk på kanna skulle kosta med de regler livsmedelsproduktion och handel har att förhålla sig till i nutid gjorde garanterat att alla kossor försvann då ingen skulle ha råd med mjölk.

I motsats till ditt påstående om att Öland är förstört, vilket känns förolämpande, så har de öländska bönderna tack vare bron och den moderna logistiken öppnat upp landskapet och gjort ön mer tillgänglig för oss övriga än vad den någonsin tidigare varit. Detta till fromma för både naturnördar och vardagsmotionärer, oavsett fastboende eller sommargäster.

Att den allt för snabbt körande trafiken ska hållas efter är ett förlorat faktum då enligt ny statistik utfärdade fortkörningsböter de senaste fem åren halverats vilket bör betyda att vi i dag har dubbelt så många fartdårar som för fem år sedan.

Som du tror jag inte på att en ytterligare ”instängsling” av 136:an löser detta problem, ett problem som är huvudorsak till de incidenter vi har på vägen.

Separera i stället gående och cyklister med en egen bana vid sidan, en bana där post, buss och sopor kan utföra sina uppgifter utan att som nu ofta behöva stanna ”mitt i vägen”. Samtidigt sätts ett större antal fartkameror upp vilket skulle få större trafikdämpande effekt. Ty ögontjänare är vi ju lite tills mans, och kanske även kvinns?

Vänligen!

Peo i Kvigerälla