Insändare

Kräver svar om LSS och länsfärdtjänst

Insändare Artikeln publicerades

Vad har de politiska partierna gjort för att genomföra sina vallöften till medlemmarna i Funktionsrätt Kalmar län?

Före valet hade de olika riksdagspartierna möjlighet att klargöra sina ambitioner när det gäller funktionshindrades rätt att vara fullvärdiga medlemmar i det svenska samhället.

Vi är medvetna om att det pågår en nationell utredning om hur LSS skall fungera i framtiden. Många partier hävdade att man ville återställa LSS till den rättighetslag som var grundläggande när lagen instiftades. Vi fick en delrapport från utredningen som visar att det framför allt är den ekonomiska aspekten som styr utredningen och inte omsorgen om de som behöver ökat stöd och skydd.

Vad har ert parti gjort eller vilken beredskap har ni för att utredningen inte återställer ambitionen som fanns med LSS?

Vi är medvetna om att det är riksdagen som kommer att behandla utredningen, men vi vet också att riksdagsledamöter väljs inom regionen och vi vänder oss till er med frågan ”Vad har ni gjort och vad tänker ni göra?”. Vi har i tidningarna sett att det finns partier som är garanter för att återställa intentionerna i LSS.

Vad har ni gjort? Vad tänker ni göra?

Ett annat område som vi även fick löften om var länsfärdtjänsten.

Vad har ert parti gjort för att skapa en länsfärdtjänst som skapar tillgänglighet för våra medlemmar?

Detta är en landstingsfråga. Vad har ert parti gjort? Vilka åtgärder ska ni vidta?

Styrelsen i Funktionsrätt Kalmar län

Åke Ring, ordförande