Landstinget 110 miljoner back

Artikeln publicerades

Man tvingas redovisa ett minus på 120 miljoner kronor för 2013. Där ingår emellertid mycket stora, engångsposter vad gäller pensionerna på 197 miljoner kronor. Om de räknas bort och det inte tas någon hänsyn till den tillfälliga återbetalningen av försäkringspengar från AFA, blir det ett nollresultat, enligt prognosen som presenterades i veckan. Budgeten låg på ett plus på 110 miljoner kronor.

En av de största minusposterna är utgifter för bemanningsföretag. Trots uttalade ambitioner om motsatsen ökar utgiften för inhyrd personal på de flesta nivåer. Förra året var utgifterna för stafettläkare och liknande personal 80 miljoner. Trots att man hoppats minska de utgifterna ser slutkostnaden i år ut att bli 85 miljoner.

Totalt har landstingets förvaltningar gjort av med 138 miljoner mer än planerat. Den enskilt största skillnaden mot budget står Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för. De har spenderat 110 miljoner mer än vad som tilldelades i budgeten. Så har det varit i flera år. 2013 blev underskottet 84 miljoner. I landstingsstyrelsen har röster höjts för att budgeten för förvaltningen helt enkelt ligger på fel nivå.

 

Läs en längre artikel i papperstidningen (7 september) eller i E-tidningen (7 september).