Insändare

Länsfärdtjänsten är igång senast 2021

Insändare Artikeln publicerades

Funktionsrätt Kalmar län frågar i en insändare vad partierna gjort för att skapa en länsfärdtjänst och vilka åtgärder vi ska vidta.

Myndigheten för delaktighet släppte nyligen en rapport där man lyfter fram färdtjänsten i vårt län och satsningen på att interagera den allmänna kollektivtrafiken med färdtjänsten. I detta avseende ligger färdtjänsten i framkant.

Men vi vill göra mer. Länsfärdtjänst är en viktig reform som förenklar vardagen för många invånare i vårt län. Nuvarande färdtjänstregler innebär att den som behöver åka längre än fyra mil från sin kommungräns måste boka så kallad riksfärdtjänst, vilket kräver väldigt lång framförhållning.

Efter valet bildade Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna en ny majoritet i landstinget (blivande Region Kalmar län). Vi har nu lagt vår första gemensamma budget. Däri finns uppdraget att redovisa ett förslag för införande av länsfärdtjänst.

Detta innebär att en länsfärdtjänst ska skapas och att KLT nu ska utreda hur den ska införas. Vår gemensamma ambition är att länsfärdtjänsten ska vara på plats under kommande planperiod, alltså senast år 2021. Fler kommer på ett enklare sätt kunna göra längre resor och få möjligheter att besöka släkt, vänner och olika evenemang i länet. Den allmänna kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla.

Anders Henrikson (S)

Christer Jonsson (C)

Pierre Edström (L)