M-politiker: ”Norrliden och Berga är getton”

Artikeln publicerades

Det var när fullmäktige skulle ta beslut om huruvida Kalmar kommun skulle utöka sitt årliga mottagande av flyktingar från 175 till 210 individer som Tamás Lakatos kallade Norrliden och Berga för getton.
– Jag anser inte att vi klarar av att ta emot ännu fler människor och erbjuda dem drägliga förhållanden. Istället samlar vi dem på områden som håller på att utvecklas till getton och segregationscentrum, sa moderaten som ville behålla den tidigare nivån på 175 flyktingar om året.
Hans ordval rörde upp en del känslor och kommunalrådet Johan Persson (S) krävde att Lakatos skulle berätta vilka områden i Kalmar som är getton.

Högst arbetslöshet

– Där jag kommer ifrån har vi getton och tyvärr samlas våra nyanlända här i Kalmar i Norrliden och i Berga.
– Där finns högst arbetslöshet och de har sämst resultat i skolan, svarade Lakatos som inte fann mycket stöd för sitt resonemang.
– Tamás åsikter om getton får stå för Tamás, det är inte partiets, sa Britt Dicksson (M).
Diskussionen kom sig ur en formulering i handlingarna där det framgick att kommunen hade ”förhoppningen att det ska vara möjligt att lösa bostadsfrågan” för de kommande flyktingarna.
Formuleringen delade fullmäktige i två delar där Thoralf Alfsson (SD), Micael Foghagen (SD), Christopher Dywik (KD) och Tamás Lakatos (M) ansåg att man skulle lösa bostadsfrågan innan man tog emot fler flyktingar.

Avstod att rösta

Resten av fullmäktige ansåg att bostadsfrågan kunde lösas efter hand som flyktingarna mottogs, en åsikt som kommunens flyktingmottagare tidigare ställt sig bakom.
Christopher Dywik ville återremittera ärendet så att bostadsfrågan kunde utredas ordentligt innan flyktingantalet höjdes, en åsikt han endast delade med de två Sverigedemokraterna, sin partikamrat Margreth Johansson samt Tamás Lakatos.
När återremissen nekats gick ärendet till beslut varvid 55 ledamöter röstade för den nya nivån om 210 årligt mottagna flyktingar, de två Sverigedemokraterna röstade nej.
Dywik, Johansson, Lakatos och Göran Häggfors (M) avstod från att rösta.