Insändare

Misstolkade hållbarhetsprinciper

Insändare Artikeln publicerades

De tre hållbarhetsprinciperna, ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och social hållbarhet är tre viktiga pelare i ett samhälle som ska finnas till för alla. Ekonomisk hållbarhet är i princip bara ett medel för att nå de två andra målen.

I frågan om att lägga ner äldreboende i de mindre orterna i Oskarshamns kommun så är det bara att beklaga att den styrande politiska ledningen inte har förstått den viktigaste principen av dem alla – social hållbarhet.

”Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.” Säger Folkhälsomyndigheten.

Skäms, säger miljöpartisten till de styrande i Oskarshamn.

Miljöpartisten