Insändare

Moderata besked till PRO Graniten

Insändare Artikeln publicerades

Svar på frågorna från Tomas Nygren, PRO Graniten.

I samband med att PRO Graniten arrangerade utfrågning av politiker i Kalmar kommun inför valet, lovade jag på sittande möte att lägga en motion på fråga nummer ett om att stödja ökad tillgängligheten av offentlig information för de Kalmarbor som inte är digitalt delaktiga. Jag höll mitt löfte och lämnade in en motion bara någon vecka senare.

Bakgrunden till minskad användning av fysisk anslagstavla är att en ny kommunallag trädde i kraft den 1 januari 2018. Den nya lagen medförde att den fysiska anslagstavlan i stadshuset entré försvann och ersattes med en digital anslagstavla. I entrén fanns istället ett anslag om att vända sig till kontaktcenter för mer information, men tack vare frågan som ställdes i samband med PRO-mötet i maj finns numera en komplettering av innehållet på den fysiska anslagstavlan.

Vid kommunfullmäktige den 15 oktober fattades beslut efter min motion ”Alla är inte digitalt delaktiga” om att komplettera informationen på den fysiska anslagstavlan. Numera ska det framgå, och därmed underlätta för personer som inte har möjlighet att själva söka information digitalt, vilken typ av information som finns på den digitala anslagstavlan samt att de som så önskar kan få hjälp av kommunens kontaktcenter för att ta del av informationen.

För att möta krav på kommunens serviceskyldighet i samband med införandet av digital anslagstavla kommer även de servicepunkter som via samarbetsavtal med kommunen i Påryd, Halltorp och Läckeby tillhandahåller turist- och samhällsinformation att utöka service om information från den digitala anslagstavlan, som en följd av PRO:s möte i maj.

Vad gäller fråga nummer två om att stödja en utredning som utreder behovet av samlingslokal för lokala föreningar i mellan Ölandsbrons fäste och Lindsdal, ställer vi oss bakom att en sådan utredning.

Christina Fosnes (M)

Oppositionsråd