Kultur

Mums för kroppen men mager kost för själen

Kultur

Köksmästaren Stefan Ekengren slår i boken Högtid vakt om den svenska husmanskosten och han gör det i en mycket vacker bok.

Anslaget är kulturgärningens, Ekengren slår vakt om sådant tidigare generationer hade i fingrarna och som en yngre generation förlorat genom en modern festkokbok. Han slår vakt om det gröna också. Sådant slapp en äldre generation, men detta är ”en bild av hur vårt samhälle ser ut idag”. Makten över tanken blir makten över maten, inser jag.

Nu hade jag hoppats på högtid för egen del, nämligen att författaren skulle återge en mängd feltolkningar om våra högtider och varför de firas. När det handlar om detta, brukar det mesta av det moderna av idag (det fanns det som var det moderna av igår också!) bli fel. Stefan Ekengren skriver både om påsk och jul utan att gå in på detaljerna. Han är på det klara över att påsk från början firades av religiösa skäl – ”men så firar vi inte påsk numera”. Inte jul heller. Frälsarens födelse och Frälsaren själv försvinner i den magik som uppstår tillsammans med en skinksmörgås. Det är julafton Ekengren firar – ”något ska ätas på juldagen också”, som det heter. Och på juldagen blir det promenad…

Det kan inte hjälpas. Jag läser en vacker bok och översköljs av dysterhet. Så här enkelt har alltså året sekulariserats. Allt är vackert. Som snittblommor. Om dem vet jag, att de har ingen livskraft. Och jag upprepar det välkända: ”Jesus is the reason for the season.” Det fanns en tid när kropp, själ och ande självklart hörde samman, om inte annat så för skams skull eller kulturellt. Nu är det kropp och själ. Vackert så, kan man tänka. Men inte tillräckligt, tänker jag.

Detta sagt, ska jag använda mig av Ekengrens bok och överraska gäster med att ha blivit en duktigare man i köket. När jag så möter intressanta människor efter högtidliga (och meningsfulla) gudstjänster, kan jag med viss självklar säkerhet prata – mat. Andligare än så är jag inte. Eller just så är jag andlig.

Bok

Högtid

Stefan Ekengren

(Natur & Kultur)

Visa mer...