Musslor ska rädda havet

Artikeln publicerades

Varje år tar Östersjön emot mer än 30 000 ton fosfor och nästan en miljon ton kväve. En del arter drar nytta av det ökade tillflödet av näringsämnen medan andra försvinner helt och övergödningen är därmed ett faktum.

Blåmusslor är fenomenala på att rena bort näringsämnen från vattnet såsom fosfor och kväve och kan därför bidra till renare vatten.

”Bara plus”

– Det vi har sett hittills är bara plus när det kommer till blåmusslor, säger Odd Lindahl som har forskat många år inom just blåmusslor.

Representanter från länderna kring Östersjön, från regeringen, entreprenörer och från Kalmar kommun träffades under onsdagen för att arbeta med en EU-ansökan.

– Vi ska skriva en projektplan, i det här rummet så finns det så oerhört mycket kompetens, säger Kenneth Condrup, kommunchef i Kalmar kommun.

Tre omgångar

Totalt finns det 260 miljoner euro i programmet som ska fördelas på tre omgångar och i slutet av 2015 ska musslorna vara på plats i Östersjön.

– Målet är en musselodling lika stor som Öland, som ska rena vattnet i Kalmarsund, säger Kenneth Condrup bestämt.

– Det är precis sådant vi vill höra, säger Carl Hamilton som har arbetat många år med blåmusslor som känner att det är skönt att få gehör från politiker som vill satsa på projektet.

Gunilla Vannmer som är utsedd av regeringen för att hantera fiskestrategin i Östersjön har stora förhoppningar på blåmusslorna.

– Det finns så otroligt många fördelar med det här. Vi måste ha nya lösningar på Östersjöns miljöutmaningar, säger hon.

Förutom att musslorna renar vattnet kan de ersätta fisk- och sojamjöl som ofta används i djurfoder.

Utarma havets resurser

– Det är en viktig aspekt. Det är inte hållbart att fiska ut havet för att utfodra djur och vi kan inte utarma ­Sydamerikas resurser för att odla soja, säger Odd Lindahl.

Musslor har många för­delar menar Kenneth Condrup. Ett smutsigt ­Östersjön skrämmer bort turisterna och är dåligt ur en miljösynpunkt.

– Dessutom får vi ut ­musselmjöl som ersätter annat djurfoder och skapar nya arbetstillfällen, så ­kallade vattenbönder, det finns väldigt få avigsidor i det här, säger Kenneth Condrup.