Insändare

Nässelfjärilen trivs förstås på fjärilsbusken

Insändare ,
Ett annat namn på växten är syrenbuddleja. Lisbeth Gardelius tog bilden.
Ett annat namn på växten är syrenbuddleja. Lisbeth Gardelius tog bilden.