Insändare

P-platser i Mörbylånga bevakas av fyra bolag

Insändare Artikeln publicerades

I den lilla glesbygdsidyllen Mörbylånga tycks tiden ha stannat. Banker och Konsum har kastat in handduken. En utvecklingsgrupp är tillsatt.

I ett bostadsområde växer en gerillarörelse fram. Här har satts upp en skog av skyltar på manshöga stolpar. På varje stolpe klänger tre skyltar: På den översta står det P. På den mittersta: P-tillstånd erfordras. På den nedersta: Q-Park AB 0771-96 90 00. Det gör 72 skyltar. Och man har målat upp massor av parkeringsrutor. Intrycket blir ”uppfostringsanstalt”. En hyresgäst berättar att han betalar 150 kronor i månaden för att stå på sin egen uppfart. En annan att P-rutorna kostar 200, men att man kan stå gratis på gatan.

Fyra bolag är inblandade i Mörbylånga Bostad AB:s framväxande parkeringsstrategi. Den ska enligt rykten spridas över stora delar av den fattiga glesbygdskommunen. Tillträdande styrelseordföranden i Mörbylånga Bostad AB skrev insändare om att hon ska ”titta” på parkeringsfrågan. Vad betyder ”titta”? Har något gått snett? Skatteplanering? Ett bostadsbolag anlitar tre andra bolag – Q-Park, Ölands Bevakningstjänst och sitt eget dotterbolag Mörbylånga Parkerings AB – för att sköta parkeringsfrågor i en liten glesbygdskommun! Vem fakturerar vem? Vem betalar fakturorna – för vad och med vems pengar? Vem vinner? Vem blir förlorare? Det kan väl aldrig bli hyresgästerna?

Det jäser i den lilla idyllen som tappar folk sen mitten av 1990-talet. Banker och butiker klappar igen och drar.

Jag undrar varför.

Staffan Lagerström, Södra Möckleby