Insändare

PRO Graniten vill att politikerna ger besked

Insändare Artikeln publicerades

Inför valet i september anordnade PRO Graniten i maj en utfrågning av de politiska partierna i Kalmar kommun.

Under ett välbesökt medlemsmöte ledde PRO-distriktets ombudsman Anders Persson utfrågningen. Speciellt två lokala frågor fick vi konkreta svar på:

1. Ett par tusen seniorer i kommunen använder inte internet och hamnar därför utanför den demokratiska processen och samhället. Kan era partier tänka sig att stödja en ökad digital delaktighet för denna grupp?

2. Många lokala föreningar, mellan Ölandsbrons fäste och Lindsdal, som gör en viktig samhällsinsats, saknar idag en stor samlingslokal. Kan ni stödja en utredning som utreder behovet av en dylik lokal?

Svaret var entydigt från samtliga partier. På fråga 1 ett rungande ”ja”. På fråga 2 fick vi också ett positivt svar från panelen.

Men vad görs nu när valet är över? Pro Granitens 500 medlemmar önskar ett svar!

En medlem i PRO Graniten, Christer Bergqvist, har skrivit två medborgarförslag om dessa frågor, som PRO Granitens styrelse står bakom.

Hur tänker ni nu bemöta dessa förslag? Lev upp till era löften

Tomas Nygren

Ordförande PRO Graniten