Insändare

Problemen i Berga finns fortfarande kvar

Insändare Artikeln publicerades
Sedan det brunnit på nytt i Berga Centrum måste politiker och socialtjänst i Kalmar rannsaka sitt sätt att arbeta.
Foto: Martin Nilsson
Sedan det brunnit på nytt i Berga Centrum måste politiker och socialtjänst i Kalmar rannsaka sitt sätt att arbeta.

Jag blir upprörd, förbannad och kanske än mer när jag hör polis, kommunledning tala om att ”läget inte går att jämföra med förra Bergabranden”.

Läget är i stort sett densamma med en liten förbättring, men inte mer. Detta har också flera fritidsledare framfört till mig då jag talat med dem och hur de upplever hjälpen, stöttningen från rätt håll.

Man vet inte vad man talar om, och detta ”trygghetsarbete” som kommunen och polisen talar om är ju bara för mycket, det blev fel redan i planeringsstadiet.

Detta har jag varnat för i flera år och ett stort ansvar lägger jag på socialtjänsten som jobbar i blindo och på helt fel sätt. Man har noll koll på dem som är ute i periferin, och de man tror sig ha koll på följer man inte som man ska.

Jag är socionom och har lång erfarenhet av grovt kriminella, men även ungdomar med problem och detta ”synsätt” på socialtjänsten i Kalmar har jag haft sedan förra Bergabranden. Kommunledningens naiva tro på socialtjänsten och de som ytterst bär ansvaret, nämligen socialnämnden och dess ordförande Roger Holmberg, kommer även i fortsättningen knappast att minska många av de problem som både är synliga och osynliga för kommunen, skolan, socialtjänsten.

Att lösa problemen när de redan är på plats har aldrig varit verkningsfullt, man måste jobba förebyggande för att problemen inte ska uppkomma, och det går. Jag vet att det under flera år funnits ett missnöje hos polisen med det dåliga samarbete man upplevt från kommunens sida.

Att man nu har en samrådsgrupp som träffas två gånger i månaden, enligt Johan Persson, låter ju bra, men hur jobbar denna samrådsgrupp? Jag har själv bett om, blivit tillfrågad om jag vill sitta med i trygghetsrådet, vilket jag tackat ja till men det ansvariga kommunalrådet har lyst med sin frånvaro.

Jag har varit öppet kritisk mot socialnämndens ordförande Roger Holmberg men då flera politiker i mitt parti håller varandra om ryggen så blir det svårt att kunna uträtta någonting.

Upplägget till de problem som ännu finns kvar i Kalmar och Berga är fel från början och grundorsaken är inte löst. Vågar inte mina parti-”kamrater” att se sanningen i vitögat så kommer vi heller aldrig att kunna lösa de problem som finns och som kommer att växa.

Jag är medveten om att ”vissa” inte tycker om att jag skriver detta. då vi så långt det är möjligt ska försöka ”lösa problemen internt”. Men den politiska kultur som vissa skapat inom mitt parti i Kalmar är osund och den gör också att den interna kritiken som bör leda till interna diskussioner för att hitta lösningar på interna problem, den går inte att föra fram internt, därför råder en stor likgiltighet och tystnad bland vanliga medlemmar.

Jag tror fortfarande på mitt parti, Johan Persson, Kalmar, som en fin, trevlig, vacker stad, ständigt under utveckling, men vi ansvariga politiker kan inte bara springa iväg och säga ”allt är bra och allt är under kontroll” för så är det inte.

Att detta nu hänt är tragiskt för Bergabor, men lika mycket för oss alla som bor och verkar i Kalmar. Nu verkar det som att branden kan vara anlagd och jag vet vad som borde göras men andra får lösa det då jag är sjuk, men vill man ha mina råd så vet man var jag finns. Problem är till för att lösas, inte förlängas.

Michael Waxmann (S), socionom