Kultur

Publikrekord för Kalmar konstmuseum

Kalmar Artikeln publicerades
Sydosten var en av utställningarna på Kalmar konstmuseum under rekordåret 2018.
Foto: Karin Asmundsson
Sydosten var en av utställningarna på Kalmar konstmuseum under rekordåret 2018.

Fler än någonsin besökte Kalmar konstmuseum under 2018. 26 741 besökare lyder det nya rekordet.

Nära 32 000 personer besökte Kalmar konstmuseum och Designarkivet under 2018. Detta är en ökning med nästan 10 procent från 2017, som också var ett rekordår.

– Vi har arbetat mycket med att nå ut till fler besökare och att synas utanför museets väggar, och är väldigt glada och stolta över resultatet, säger Anneli Berglund, tillförordnad museichef.

Det mätbara antalet besökare och deltagare på utställningar och arrangemang inom ramen för Kalmar konstförening uppgick till 31 838 som fördelar sig på 26 741 vid Kalmar konstmuseum och 5 097 vid Designarkivet.

Under 2018 bjöd Kalmar konstmuseum på ett flertal utställningar, bland annat den Nybro-baserade konstnären Markus Åkesson med dubbelutställningarna Sleeping Beauty och Med inbjudna gäster.

Under hösten öppnade museet Madness and Civilization – den första svenska soloutställningen av den zimbabwiska konstnären Kudzunai Chiurai som fått mycket uppmärksamhet. Höstsalongen Sydosten hade även sin plats i programmet, i år med tema bildkonst.