Kultur

Spel ger ett rejält tillskott till statskassan

Spelspalten Artikeln publicerades

Omsättningen ökar, antal stora bolag ökar, antal anställda ökar och summan som betalas i skatter. Spelbranschen blir allt större – liksom dess bidrag till det gemensamma.

Den årliga branschrapporten ”Spelutvecklarindex” innehåller en tankeväckande jämförelse.

”Spelutvecklarindex 2019 konstaterar att dataspelsföretagen betalar över två miljarder i skatt (bolagsskatt, löneskatter och arbetsgivaravgifter). Det motsvarar ungefär 5 000 undersköterskor, vilket är ungefär lika många personer som arbetar på spelföretag i Sverige. För varje anställd spelutvecklare, en undersköterska. Det är en konkret samhällsnytta, direkt kopplad till företagens framgångar.”

Varje programmerare, grafiker, ljuddesigner, projektledare eller annan roll inom spelutveckling generar alltså tillräckligt med inkomster för att försörja en undersköterska. Ett starkt argument att plocka fram när någon undrar varför du spelar.

De 25 största bolagen betalade tillsammans 1,17 miljarder kronor i skatt på sitt resultat.

De 15 största bolag som uppgett sociala avgifter på löner i sina årsredovisningar har tillsammans betalat en dryg miljard i löneskatter. Och då är inte kostnaderna för pensioner inräknade.

Tillväxten inom branschen har också gjort den mindre sårbar. Tidigare har Mojang eller King, utvecklare av Minecraft respektive Candy Crush, stuckit ut. Nu finns det sju bolag med en omsättning på över en miljard kronor. Totalt omsatte branschen 19,2 miljarder förra året.

Största bolag är numera THQ Nordic, med en omsättning över fyra miljarder och med 1 300 anställda.

Mest lönsamma är Mojang, även om siffrorna minskat något håller sig Minecraft i toppskiktet av försäljningslistorna. Över 91 miljoner människor runtom i världen spelar det blockiga byggarspelet varje månad.

Det är å andra sidan småpotatis jämfört med King som har 258 aktiva spelare i månaden fördelat på spel som Candy Crush, Bubble Witch och Shuffle Cats.

Men allt är inte guld och gröna, digitala skogar. Ökningen av antalet anställda riskerar att hindras av bristen på kompetens. Redan har flera mindre bolag startat utvecklingskontor i andra länder. Så när det totala antalet anställda i svenska spelföretag ökade med nära 48 procent var ökningen bara 14 procent om en räknar med anställningar i Sverige.

Andelen kvinnor i branschen ökar också väldigt långsamt. Ytterligare en procentenhet gör att de nu utgör 21 procent av arbetsstyrkan. Tre bolag har bara kvinnor anställda, 84 har bara män.

Och när vi tror att vi är ett jämställt land är det värt att notera att svenska spelföretag är bättre på att anställa kvinnor i utlandet. Bland utlandsanställda är 25 procent kvinnor.

När rapporten också konstaterar att 46 procent av alla som spelar spel i EU är kvinnor undrar jag vad det är inom branschen som verkar avskräcka kvinnor. Förutom den grabbiga kulturen, dålig arbetsmiljön och fruktansvärda arbetstiderna...

För även om de flesta skräckexemplen kommer från andra länder är vi inte befriade från företag och chefer som har svårt att inse hur en hälsosam arbetsplats bör se ut, trots att de bidrar till statskassan och undersköterskornas löner.

Läs hela ”Spelutvecklarindex 2019”

Läs äldre Spelspalter