Insändare

Strunta i slipsen och ta en tur med färdtjänst!

Insändare Artikeln publicerades

Svar till Karl Johan Bodell om Kalmar länstrafik.

Inledningsvis skriver du att ni är glada och stolta över att jag tycker att era färdtjänstchaufförer gör ett bra jobb. Jag är inte ensam om det så ni ska verkligen vara stolta över dem.

Du skriver att informationen om reskassa under de år reskassa funnits har varit tillgänglig på KLT:s hemsida. Fel. Nu finns informationen, men under många år i början fanns ingen information någonstans. (Vilket jag under de åren alltså förlorade 10 000 kronor på).

Du skriver beträffande telefonenkäterna till oss färdtjänstkunder att det inte bara är frågor om chaufförernas prestationer och bemötande. Det är även frågor riktade mot KLT, skriver du. Förutom att jag cirka tre gånger om året får telefonfrågorna har jag bett att få dem i text, så jag vet vad jag pratar om. De flesta frågorna handlar om chaufförerna och svaren där blir ju alltid högsta betyg. Mycket få frågor handlar om administrationen av färdtjänsten och de är ställda så att problemen inte kommer fram. De förbättringsåtgärder du välkomnar via telefonenkäterna blir varken belysta eller genomförbara.

Du skriver att det finns mängder av faktorer som påverkar reseplaneringen. Du nämner vädret som ett av dina exempel. Precis där brister det. Man ger chaufförerna samma restider när det är glashalt som om det var torr sommarväg. Man sätter exakt samma klockslag för hämtning av tre personer på olika adresser. En chaufför ringer beställningscentralen och säger att uppdraget är omöjligt då han blir väldigt försenad till sista kunden. Svaret från beställningscentralen blev: ”Stå på!”. Det ska ju bli böter för sen ankomst – vem betalar böterna – troligen inte KLT som orsakat missplaneringen.

Personal som anställs på beställningscentralen borde givetvis (på betald arbetstid) åka med några dagar ute på fältet för att se hur arbetet där går till. Som det är nu kämpar de mer eller mindre i blindo.

Apropå böter: Nu är det ju 4.000 kronor i böter om chauffören inte har slips. Chaufförerna är alltid prydligt klädda och vi som åker med dem skiter fullständigt i om de har slips. KLT har anställt kontrollanter som bland annat ska kontrollera att chaufförerna har slips! Nu har det kommit ut en lista på klädkrav från och med 1 januari. Bland annat är det krav på kavaj (och beskrivning på hur slipsen ska se ut). Färdtjänstchaufförerna ska spänna fast rullstolar med kanske leriga hjul och fälla ut rampen som är behäftad med gegga av färdvägarna. Kavaj är fel arbetskläder.

Nu har landstinget döpts om till Region Kalmar där man bytt logotyp och lackat om alla fordon. Sånt är dyrt som kvicksilver. Vem betalar det med tanke på att landstinget redan var tungt ekonomiskt belastat? Det skulle inte förvåna mig om taxorna för serviceresor för funktionsnedsatta höjs för den finansieringen.

Anne Wilks