Tar kampen för höghastighetstågen

Artikeln publicerades

– Det blir den största och viktigaste mobiliseringen av sydöstra Sverige någonsin, förklarade Kalmars kommunalråd Johan Persson (S) efter ett första möte med kollegorna i Karlskrona och Växjö. Det här är bara första delen av ett stort jobb.

Regeringen har ställt sig positiv till en satsning på 140 miljarder kronor på en ny stambana mellan Stockholm och Malmö och Göteborg. Den ska ha en standard som tillåter hastigheter på minst 320 kilometer i timmen. Jönköping har dragit den riktiga vinstlotten och blir knutpunkt för den nya stambanesträckningen.

Därefter talas det om att lägga höghastighetsjärnvägen via Värnamo och Ljungby, alltså långt väster om Alvesta som idag ansluter resenärer från Kalmar, Karlskrona och Växjö till stambanan.

Nu tar kommunerna i sydost upp kampen mot de planerna. Man vill ha järnvägen från Jönköping via Växjö/Alvesta till Hässleholm och vidare söderut.

– Det är en ödesfråga för hela regionen. Det verkar som att man inte riktigt är medveten om att det öppnat sig en ny värld österut sedan flera år, säger Karlskronas kommunalråd Mats Lindbom (C).

Allra känsligast är frågan i Kronoberg. Där ställs Värnamo och Ljungby mot Alvesta/Växjö. Kommunalrådet Bo Frank (M) i Växjö tror inte att han kan få med sitt Regionförbund i kampen mot den planerade sträckningen av höghastighetsbanan.

– För mig är det en självklarhet att den nya järnvägen ska ligga där det bor mest folk och där den gör mest samhällsnytta. Att bygga järnväg i ödemarken kan knappast vara klokt.

Enligt organisationen ”Europakorridoren”, med en mängd kommuner längs med den planerade höghastighetsjärnvägen, som medlemmar, skulle restiden från Kalmar till Stockholm minska med 22 procent, med den nya linjen, även om man måste kliva på i Värnamo.

Det är kommunalrådet Johan Persson inte alls övertygad om.

– Vi har ingen aning om var tåget kommer att stanna. Det handlar om ett höghastighetståg. Syftet är att minska restiden mellan Stockholm och Malmö. Då kan man inte göra många stopp.