Kultur

Underhållande historia vid avgrunden

Kultur Artikeln publicerades

Planen från fienderna var att stycka Sverige och dra gränsen vid Motala ström. Inget konstigt med det.

En tredjedel av landet har Ryssland redan tagit, nämligen Finland. Vidare till de andra delarna: Norrland, Svealand och Götaland. Danmark och Ryssland anar morgonluft. Kungen Gustav IV Adolf avsätts, den danske tronföljaren avlider på Revinge hed och vid hans liktåg lynchas riksmarskalken Axel von Fersen. Ordningsmakten tittar på. Vilka de sammansvurna bakom skeendena var ter sig oklart – eller alldeles klart.

Det är i detta läge löjtnant Mörner, utan något uppdrag, ordnar sig en resa som extrakurir till Paris. Hans syfte var att erbjuda den franske marskalken Bernadotte Sveriges krona. Resten är historia. Här vände allt och till det Sverige vi känner drogs konturerna upp. När tronföljaren valt firades detta med flera middagar och välgångsönskningar. Ärkebiskop Lindholms ”skål för den nye frälsaren” följdes efter ett försynt påpekande av de berömda orden ”den gamle icke att förglömma!”. Den berusade ärkebiskopen leddes hem av två yngre präster.

Naturligtvis skriver Ahlander väl. Han kan berätta! Erfarna diplomater ska kunna det. När jag läser om det Sverige som står vid avgrunden och om det politiska livet i landet slås jag av tanken att Ahlander kanske egentligen berättar inte bara om det som var utan det som är. Blinkar han till mig och säger mycket diplomatiskt: ”Här finns något att lära sig av” – ? I så fall gjorde jag det.

Ahlanders bok bestyrker sanningen i det gamla påpekandet att historia inte bara är skeenden utan också en berättelse. Det är berättelsen om en ny tid bort från avgrunden. Men det betyder väl knappast att det inte kan komma nya tider när Sverige närmar sig avgrunden igen? Problemet den gången var Gustav IV Adolf, som var övertygad om sin egen ofelbarhet och höll sig med medarbetare som inte kunde utmana denna självbild. Makt kan för en tid utövas så.

Ahlanders bok läste jag med samma glädje som jag gick till min folkskollärares historielektioner. Underhållande undervisning alltså.

Bok

Sverige vid avgrunden 1808–1814

Dag Sebastian Ahlander

(Historiska Media)

Visa mer...