Debatt

Alla elever förtjänar att få gå i en bra skola

Debatt Artikeln publicerades
Inom några år kommer det saknas över 200 platser på högstadiet i Nybro.
Foto: JESSICA GOW / TT
Inom några år kommer det saknas över 200 platser på högstadiet i Nybro.

Centerpartiet i Nybro gick nyligen ut med sitt förslag på hur lokalbristen i skolan i Nybro ska lösas. Förslaget går kortfattat ut på att ge Fagerslättskolan en ”internationell” inriktning och i övrigt undvika förändring så långt som möjligt.

Faktum kvarstår dock att skolan i Nybro står inför fler stora utmaningar som måste lösas, men som Centerpartiet verkar ointresserade av att ta tag i. Främst bland dessa är att det inom några år kommer saknas över 200 platser på högstadiet i Nybro, att skolsegregationen i Nybro ökar och att måluppfyllelsen på Fagerslättskolan är långt under kommunens och länets genomsnitt, trots oerhört kompetent personal och många resurser.

Alla barn har rätt att få gå i en bra skola. Var man bor, var ens föräldrar kommer ifrån eller hur mycket ett barns föräldrar tjänar ska inte avgöra om man slutar skolan med godkända betyg eller inte. En god utbildning är det bästa sättet att ge människor friheten att lyckas ta sig dit de vill i livet, och det är samhällets plikt att se till att alla har den möjligheten. Skolsegregationen i Nybro innebär dock att elevernas bakgrund och bostadsområde i allra högsta grad påverkar vilka möjligheter man har att lyckas i skolan, och därmed få möjlighet att lyckas senare i livet. På Fagerslättskolan, där över 75 procent av eleverna har utländsk bakgrund, hade 2017 varannan elev som slutade 6:e klass underkänt i ett eller fler ämnen.

För att vända denna utvecklingen föreslår Liberalerna att det byggs en stor gemensam högstadieskola med plats för alla kommunens högstadieelever, inklusive den väntade ökningen de kommande åren. Detta skulle bidra till att bryta såväl skolsegregationen som de dåliga resultaten på Fagerslättskolan genom att flytta låg och mellanstadiet på Fagerslättskolan till Madesjö och Paradiset, som då skulle bli renodlade F-6-skolor. Det skulle även förbättra integrationen i tidig ålder genom att i högre grad blanda elever med olika bakgrund. Fagerslättskolans överblivna lokaler skulle då med fördel kunna användas av den kommunala vuxenutbildningen, som idag tar upp en stor del av lokalerna på Åkrahällskolan.

En gemensam högstadieskola skulle dessutom ge stora samordningsvinster och underlätta för kommunen att rekrytera högstadielärare, då de bara behöver rekrytera till en skola. Det skulle på samma sätt göra det lättare att ha en väl utbyggd elevhälsa för såväl fysisk som psykisk hälsa, då även de enbart behöver finnas på en plats. Även speciallärare och specialpedagoger skulle lättare kunna samordnas vilket skulle underlätta att alla elever får den hjälp de behöver.

Istället för detta föreslår Centerpartiet att Fagerslättskolan ska få en ”internationell inriktning” och att Paradisskolan och Madesjöskolan ska byggas ut för att få plats med de 200 platser som inom kort kommer saknas. Att lägga till ett antal timmar extra engelska är dock en väldigt svag och missriktad insats för att vända utvecklingen på en skola där ett av de största problemen är att eleverna knappt lär sig svenska. Att skapa 200 nya platser på de redan överfulla Paradis- och Madesjöskolorna är också omöjligt att göra utan att allvarligt påverka skollokalerna och skolgårdarna negativt, något Liberalerna inte kan acceptera.

Frågan om ett gemensamt högstadium är det största beslutet som Nybro kommun kommer stå inför på många år. Vi har möjligheten att ta ett stort steg för att motverka segregationen i kommunen och samtidigt bygga en skola där alla elever kan få en utbildning med god kvalitet i många år framöver. Att missa en sådan möjlighet för kortsiktiga lösningar vore ödesdigert för kommunens framtid. Vi liberaler kommer därför göra allt i vår makt för att se till att det byggs en gemensam högstadieskola. En röst på liberalerna är en röst för en bra skola – för alla.

Jonathan Lilja

Kandidat till kommunfullmäktige i Nybro Kommun

Liberalerna