Debatt

Alla personer har rätt att utöva sin religion

Debatt Artikeln publicerades
I rätten att få utöva sin religion, ingår det en kallelse till samling i form av klockringning eller böneutrop.
Foto: Johan Nilsson/TT
I rätten att få utöva sin religion, ingår det en kallelse till samling i form av klockringning eller böneutrop.

Kampen för full religionsfrihet och att fritt få utöva sin religion har pågått under lång tid i Sverige. Före 1860 fanns, för svenska medborgare, ingen religionsfrihet. Som sådan var man tvungen att tillhöra Svenska kyrkan, en evangelisk-luthersk statskyrka (1536-2000).

Trosinriktningen i Svenska kyrkan är fortfarande densamma men den kallas numera folkkyrka och har nu drygt 6 miljoner medlemmar. Efter 1860 tilläts utträde ur statskyrkan under förutsättning att men gick in i ett annat kristet samfund. Först 1952 genomfördes fullständig religionsfrihet för svenska medborgare men inte förrän 1977 blev det tillåtet att grunda kloster utan statligt tillstånd.

Judar har funnits i Sverige sedan 1500-talet. De första församlingarna bildades i Marstrand och Stockholm. Genom att konvertera till evangelisk-luthersk kristendom kunde judar få bli svenska medborgare. Numera får alla tillhöra vilken religion hen vill, vi har full yttrandefrihet, så länge det inte rör sig till exempel om uppmaning till våld eller hets mot folkgrupp.

Sedan en muslimsk som tredje församling tidigare i år fick tillstånd till böneutrop har debatten om sådan ska tillåtas varit intensiv. Självfallet har var och en rätt att ha vilken åsikt man vill om detta. Självfallet får var och en plädera för ett förbud. Men lika självklart har jag rätten att framföra åsikten att det ska vara lite redlighet i argumentationen.

Påståendet att man genom att acceptera böneutrop godtar hedersvåld är inte sant. Det finns ingen som helst uppmaning till något annat än just uppmaning att komma till bön.

”Jag vittnar att det inte finns någon annan gudom än Gud. (Det är samme Gud som tillbes av judar, muslimer och kristna.)

Jag vittnar att Mohammed är Guds sändebud.

Kom till bön.

Kom till frälsning.

Kom till framgång (enbart Shiiter)

Bönen är bättre än att sova (enbart Sunniter vid morgonbönen)

Gud är störst

Det finns ingen gudom utom Gud”

Det finns som synes i böneutropet ingen som helst uppmaning till vare sig våld eller förtryck. Hur är det då med ljudnivån som påståtts vara lika hög som en rockkonsert? Polismyndighetens tillståndsavdelning har uppgivit att man strikt tillämpar Folkhälsomyndighetens riktlinjer från år 2014.

Nu är det väsentligt att komma ihåg att så gott som alla musikevenemang varar betydligt längre än tre minuter och 45 sekunder.

ViSK, Vänstern i Svenska kyrkan, har vid årsmöte i Uppsala bland annat uttalat att vi står upp för en öppen folkkyrka i ett mångkulturellt samhälle. En folkkyrka som är öppen för människor av olika tro och som skapar förutsättningar för goda möten. Alla människor har rätt att utöva sin religion, i det ingår en kallelse till samling i form av klockringning eller böneutrop.

Vi ser med förvåning på att enskilda politiker och partier gör en tolkning vad gäller klockringning och en annan vad gäller böneutrop. Vi ser med en oro på den ökade polariseringen där grupper ställs mot varandra. Istället ser vi nödvändigheten i att den interreligiösa dialogen måste fortsätta för att skapa samförstånd och inge respekt för varandras religionsutövning.

ViSK i Växjö stift förvånas över att partier som starkt hävdar svensk rättsordning pläderar för att frångå denna då det gäller något dem misshagligt.

Monica Johansson

Kontaktperson för nomineringsgruppen ViSK i Växjö stift