Debatt

Även positiva effekter av ett varmare klimat

Debatt ,

Replik på inläggen av Lars-Erik Andervad och Astrid Boman den 2 mars.

Fakta och statistik kan aldrig vara desinformation. Som Sverigedemokrat försöker jag i så stor utsträckning som möjligt använda just statistik från myndigheterna för att bevisa utvecklingen i vårt land, oavsett om det gäller klimatet, invandringen, samhällskostnader eller brottsutveckling. Andra använder känsloargument i sin argumentation med då brukar dessa också hamna väldigt fel vilket Sveriges invandringspolitik är ett utmärkt exempel på.

Det är skillnad på gjorda mätobservationer under 100 år och de scenarier och prognoser som grundar sig på IPCC:s rapporter. Scenarier och prognoser är trots allt bara gissningar om framtiden medan mätdata är fakta om de förhållande och förändringar som verkligen har inträffat. Det tråkiga är att Andervad och Boman och andra klimatalarmister alltid utgår från den värsta/sämsta prognoserna som IPCC benämner RCP8.5. De mer realistiska prognoserna brukar dessa personer aldrig referera till, då de inte är så alarmistiska.

Lars-Erik Andervad läser tyvärr uppgifterna i Länsstyrelsens rapport om havsnivån i Oskarshamn helt fel. Det rätta är att havsnivåmedelståndet förväntas öka med 10 cm fram till 2050 och 45 cm fram till 2100 i den värsta/sämsta prognosen, istället för 24 cm respektive 59 cm som Andervad skriver i sin replik. Men trots detta fortsätter ändå Andervad med att skriva om havsnivåhöjningar på 0,8 m och till och med 2,5 m. Jag undrar om Andervad överhuvudtaget någon gång tittat på mätdata från vår region. I Karlskrona finns en mätstation vid Kungsholmsfortet som varit igång sedan 1887. Med andra ord i 130 år. I Blekinge är dessutom landhöjningen minimal eller mer eller mindre lika med noll. Jag har sammanställt årsmedelhavsståndet för mätstationen Kungsholmsfortet i ett diagram och dessutom lagt till IPCC:s prognos om en ökning av havsnivå med 80 cm fram till 2100. Sedan är det upptill var och en att bedöma trovärdigheten i denna prognos med bakgrund till 130 års mätdata. För mig är slutsatsen väldigt enkel.

När det gäller nederbörden i vår region så finns det observationer sedan 1860 för Kalmar. I dessa observationer kan man se att årsnederbörden har ökat med ca 20-30 procent under dessa 130 år. Det finns dock inget som tyder på att nederbörden skulle öka mer på vinterhalvåret än på sommarhalvåret i statistiken. Det är snarare tvärtom. Personligen tror jag mer på den statistik som finns från verkligheten än prognoser och gissningar om framtiden.

Astrid Bomans vänsteragenda framstår med all tydlighet men hon saknar vetenskapliga belägg för en hel rad av de påståenden som hon gör i sin insändare men tyvärr finns det inte utrymme för att bemöta dem i denna replik.

Som avslutning tar Lars-Erik Andervad upp ett citat från före detta meteorologen Pär Holmgren som idag är anställd av Länsförsäkringar men agerar mer som klimatalarmist. Jag tänkte också citera Pär Holmgren från en artikel i Expressen den 5 december 2006. ”Pär Holmgren befarar att Vasaloppet inte överlever sitt 100-årsjubileum 2022. Om tjugo år har stora delar av Sverige glömt hur man åker skidor och Vasaloppet är ett minne blott. Det tror tv-meteorologen Pär Holmgren.” Lars-Erik Andervad och Astrid Boman bör fundera en stund på vad Pär Holmgren kan göra för nytta för ett försäkringsbolag med sin klimatagenda och hans trovärdighet i sina prognoser och gissningar om framtiden.

Givetvis skall vi vara rädda om vår miljö och natur. Alla typer av utsläpp skall hållas på ett minimum och forskningen skall ges goda förutsättningar att utvecklas inom miljöområdet men jag prioriterar många andra miljöfrågor lika högt som klimatfrågorna. Det finns även positiva effekter av ett varmare klimat.


Thoralf Alfsson (SD)


Lars-Erik Andervads inlägg: Snävt perspektiv på klimatförändringarna

Astrid Bomans inlägg: Ny istid kan göra oss till klimatflyktingar