Debatt

Bättre att sänka momsen än att sänka båtturismen

Debatt Artikeln publicerades
Riksföreningen Gästhamnar Sverige vill ha konkurrens på lika villkor och enhetliga momssatser för hela den allt betydelsefullare besöksnäringen.
Foto: Emil Langvad/TT
Riksföreningen Gästhamnar Sverige vill ha konkurrens på lika villkor och enhetliga momssatser för hela den allt betydelsefullare besöksnäringen.

Efter flera års nedgång av båtanlöp i gästhamnarna har siffrorna nu vänt uppåt. Fler upptäcker nu Sveriges skärgårdar och det klimatsmarta seglingsalternativet till naturnära upplevelser.

Samtidigt riskerar Sveriges gästhamnar att tappa i servicenivå och anläggningsstandard, vilket kommer att påverka besöksnäringen på den lokala destinationen. Beskattningen av gästhamnsplatsen är den högsta, då gästen betalar 25 procents moms på sin övernattning i gästhamnen, medan övrig besöksnäring – hotell, camping, ställplatser och vandrarhem – har en moms på mellan sex och tolv procent. Detta snedvrider konkurrensen. Riksföreningen Gästhamnar Sverige vill inte bara ha konkurrens på lika villkor, utan också tydliga och enhetliga momssatser för hela besöksnäringen, en av landets viktigaste näringar med tillväxtpotential.

Denna högre beskattning av båtgäster är mycket märklig då kraven på Sveriges gästhamnar ökar, samtidigt som all övrig besöksnäring har en lägre moms.

Sveriges gästhamnar är porten för över 500 000 fritidsbåtar. I dag tillför dessa båtgäster viktiga turismintäkter och arbetstillfällen på destinationen och står för en värdefull del av de sjö- och kustnära kommunernas intäkter till detaljhandeln, restauranger, transporter och den maritima servicenäringen. Men endast cirka 20 procent av intäkterna tillfaller gästhamnen. Båtbesöken måste ses som mycket viktiga, för den lokala utvecklingen och sysselsättningen, där gästhamnen som boendeanläggning och hög servicenivå utgör en viktig motor och stark attraktion till destinationen.

Gästhamnen och dess organisation har idag ett mycket stort behov av att underhålla och investera i såväl trygga och dyra hamnanordningar och i ett professionellt och utbildat värdskap.

Gästhamnarna i Sverige har samtidigt under de senaste åren fått ökade krav på sig i form av ett utökat regelverk, ökad tillsyn gällande miljö, säkerhet och utbildning av den egna organisationen. Detta medför en ökad säkerhet och trygghet men också rejält ökade kostnader för gästhamnen.

Detta kommer att hota många av Sveriges gästhamnar och minska servicenivån. För att kunna motsvara de krav idag som ställs på en godtagbar servicenivå och en gästhamnsanläggning kommer en sänkt moms, anpassning till den så kallade turistmomsen på tolv procent ge gästhamnarna i Sverige bättre förutsättningar att utvecklas till en hållbar verksamhet.

Branschorganisationen Riksföreningen Gästhamnar Sverige anser att allt som ger en ökad administration, ökade tillsynsavgifter och ökat regelverk, kan resultera i en kraftig minskad nivå, avseende service, säkerhet, teknik, miljö och hållbarhet. De klassificerade gästhamnarna håller en mycket hög standard och tar ett stort ansvar, vilket uppskattas av besökare från såväl land som från sjö. Många gästande båtar är samtidigt utlandsflaggade, i dag cirka 37 procent.

Riksföreningen Gästhamnar Sverige anser, att vi måste ha ett hållbart och enhetligt system för att skapa en ökad investeringsvilja i Sveriges gästhamnar. Förslag på åtgärder:

• Att momsen på gästhamnsplatser sänks från 25 procent till tolv procent, likt alla andra kommersiella boendeformer inom besöksnäringen, vilket skapar konkurrens på lika villkor och en ökad tillväxt.

• Att samordna tillsynsmyndigheter och avgifter och därmed, på så sätt få ett bättre utfall och förenkling med en ökad effektivitet gentemot Sveriges gästhamnar och marinor.

• Att stödja och samordna en nationell exportsatsning av den svenska skärgården, den maritima besöksnäringen som bevisligen har mycket goda förutsättningar och stor potential att skapa tillväxt och sysselsättning i Sverige.

Sammantaget kommer detta att signalera en tro på framtiden och konkurrens på lika villkor för gästhamnarna i Sverige, samt underlätta för gästhamnarnas vilja att investera i service, organisation, säkerhet, teknik, miljö och en ekonomisk hållbarhet. Helt i linje med de flesta strandnära kommuners ambitioner som vill locka till inflyttning och etableringar med sjö och kustnära miljö, rent vatten och ett modernt miljövänligt båtliv som idag ses som ett starkt dragplåster till destinationen.

Dessa förslag på åtgärder är bara en del av de förslag på åtgärder som tidigare framförts. Men hittills har det inte skett något konkret. Nu är det hög tid att väcka liv i dessa viktiga frågor och få igång ett konkret arbete för en hållbar maritim besöksnäringsutveckling med en hållbar gästhamn som kan stå rustad för framtidens båtliv, som till stor del är samtidigt en mycket klimatsmart semesterform.

Dick Netterlid

Generalsekreterare, Riksföreningen Gästhamnar Sverige