Debatt

Besvikelse över nej till kärnvapenförbud

Debatt ,

Kvinnor för Fred säger ja till FN-konventionen om ett totalt kärnvapenförbud. Vi är djupt besvikna och oroade över att regeringen med utrikesminister Margot Wallström mitt i sommaren nu förordar att inte underteckna konventionen.

Som medlem i FN:s säkerhetsråd drev Wallström själv initiativet till konventionen för två år sedan. Förslaget fick stöd av 122 av 124 deltagande länder.

Konventionen vinner laga kraft när 50 länder har ratificerat den. I en första omgång ska länderna signera den. Det gjorde 53 länder redan i september 2017.

Kvinnor för Fred anser att konventionen uttrycker en viljeinriktning om att rädda livet på jorden och befria oss från att vara gissel i händerna på nio kärnvapenländer. Ett undertecknande av konventionen måste tas som ett partiövergripande beslut för att värna om överlevnaden.

Enligt Kvinnor för Fred är konventionen om ett kärnvapenförbud ett första avgörande steg som sedan måste följas upp i praktiken av diplomatiskt och politiskt arbete i form av fortsatta nedrustningsförhandlingar.

Susanne Gerstenberg, Kvinnor för fred