Debatt

Bredbandsnäten måste vara öppna och robusta

Debatt Artikeln publicerades
Foto: Erik Norrhede

Allt fler invånare i Kalmar län får tillgång till snabbt bredband, det visar statistik som Post- och telestyrelsen publicerat.

Vid slutet av förra året hade 60 procent av alla hushåll i länet tillgång till fiberbredband. Men samtidigt som det är glädjande att utbyggnadstakten av fiber är stabil behövs en diskussion om hur vi säkerställer öppenhet och robusthet i samhällets digitala infrastruktur.

Vi har under de senaste åren blivit alltmer beroende av en fungerande fiberuppkoppling. Men trots det lyser diskussionen om robustheten och öppenheten i telekominfrastrukturen med sin frånvaro utanför branschen. I stället har bredbandsdebatten i medierna handlat om hur snabbt näten kan byggas ut.

För till skillnad från exempelvis mobilabonnemang, som löper ut efter ett eller två år, så kommer fastighetsägare att vara fast med sin fiberanslutning under lång tid. Då gäller det att tänka till. Här har fastighetsägarna ett stort ansvar att undersöka så att de företag som erbjuder anslutningar har ett öppet och neutralt nät där konsumenten själv kan välja tjänsteleverantör. Behovet av de öppna näten väntas dessutom få ökad betydelse i framtiden när tjänsteleverantörerna inte enbart erbjuder tv- och internetabonnemang utan även välfärdstjänster inriktade mot exempelvis, sjukvård och smart fastighetsstyrning.

Ett annat viktigt område handlar om robustheten och säkerheten i näten. Under de senaste månaderna har ett antal fall uppmärksammats i media där fibernätet inte anlagts på rätt sätt. Konsekvensen av exempelvis för låga grävdjup kan bli att fiberkabeln grävs av eller att den går sönder i samband med att tjälen tinar om våren.

Vad kan man då som enskild fastighetsägare eller representant för en kommun göra för att säkerställa att den egna fiberanslutningen klarar både dagens och framtidens krav?

1. Säkerställ att det nät som byggs ut är ett så kallat öppet nät, vilket innebär att kunden själv kan välja vilket företag som ska leverera tjänster i nätet.

2. Fråga de aktörer som erbjuder fiberanslutningar i området om de använder sig av branschstandarden Robust fiber när de anlägger fibernätet. En robust och hållbar fiberanläggning skapar goda förutsättningar för att fibernätet håller över tid.

Det digitala Kalmar län är beroende av fungerande bredbandsinfrastruktur. De kommuner som själva valt att äga fiberinfrastruktur kan påverka dessa frågor över tid genom ägardirektiv och politiskt tillsatta styrelser. I de fall det är privata aktörer som bygger ut nätet i kommunen är det viktigt att, både som konsument och representant för en kommun, lyfta frågor om robusthet och öppenhet i kontakt med företagen.

Vi bygger just nu ett fibernät som samhället väntas vara beroende av under en lång tid framöver. Det är därför hög tid att vi väger in fler aspekter än bara utbyggnadstakt för att skapa de bästa förutsättningarna för en fortsatt digitalisering.

Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen