Debatt

Det är bara att titta på forskningen, Alfsson

Debatt ,

Thoralf Alfsson (SD) påstår att Max Troendlé och i förlängningen Miljöpartiet är klimatalarmister (Östra Småland/Nyheterna den 27 februari). Han påstår även att den globala uppvärmningen inte skulle vara negativ för vår region och att klimatförändringar varken medför höjda havsnivåer eller torka.

Det vore skönt om det stämde, men tyvärr är verkligheten en helt annan, som så ofta är fallet med Alfssons åsikter. Faktum är att klimatförändringarna är ett reellt globalt hot, och det är bråttom att agera.

Kalmar län kommer mest troligt att drabbas av höjda havsnivåer men även både torka och ökade vattenflöden som en följd av klimatförändringarna om vi inte drastiskt minskar våra växthusgasutsläpp. Enligt länsstyrelsens regionala handlingsplan för klimatanpassning förväntas klimatförändringarna innebära att det sannolikt blir torrare sommartid, högre nederbörd vintertid, samt en förlängd vegetations- och betesperiod som medför ett ökat vattenuttag från växter och djur under de perioder av året då vi har mest ont om vatten. Detta har vi redan märkt av genom den vattenbrist vi haft i regionen under de senaste somrarna.

Vad gäller temperaturökningar beräknar SMHI i rapporten Framtidsklimat i Kalmar län (2015) att årsmedeltemperaturen i Kalmar län ökar mellan ca 3 till 6 grader till år 2100 om vi inte minskar utsläppen. Med högre temperatur förväntas värmeböljor bli allt vanligare och Folkhälsomyndigheten har sammanställt att bland andra äldre, små barn och gravida samt personer med funktionsnedsättning är utsatta riskgrupper. Ett varmare klimat ökar även risken för sjukdomar genom spridning av bakterier och virus via insekter.

Blir du som läsare också nedstämd av att föreställa dig scenariot som beskrivs ovan? Som tur är går det att undvika. Men då behöver vi agera nu. Vi behöver modiga beslut från rakryggade politiker som förstår vad vi står inför. Vi behöver helt enkelt ditt förtroende. För klimatet kan inte vänta.Dag Hansson (MP), Förstanamn på Mönsterås kommunlista

Max Troendlé (MP), Förstanamn på riksdagslistan