Debatt

Egen barnmorska till varje födande kvinna

Debatt Artikeln publicerades
Forskning visar att en förlossning som sker i lugnare tempo har lägre risk för skador och komplikationer. FI vill satsa en miljard kronor på förbättringar av förlossningsvården.
Foto: Christine Olsson/TT
Forskning visar att en förlossning som sker i lugnare tempo har lägre risk för skador och komplikationer. FI vill satsa en miljard kronor på förbättringar av förlossningsvården.

Den 5 maj infaller den internationella barnmorskedagen och vi vill uppmärksamma hur barnmorskornas arbetsmiljö kan och måste förbättras.

Trots återkommande larm om hur illa ställt det är med bemanningen i förlossningsvården är det fortfarande en realitet att en barnmorska ensam kan ha ansvar för upp till tre födande i värkarbete samtidigt. Många barnmorskor drabbas av samvetsstress när de inte kan arbeta på det sätt som de vet skulle vara bäst för dem som föder. Samvetsstressen innebär känslor av otillräcklighet och frustration.

Feministiskt initiativ vill se en förlossningsvård där varje födande får en egen barnmorska och där personalen får möjlighet att erbjuda en god och säker vård med patientens behov i centrum.

Svensk förlossningsvård är i världsklass när det kommer till överlevandegrad. Dödsfall i samband med graviditet eller förlossning är mycket ovanligt. Tyvärr är resterande delar av vårdupplevelsen mindre imponerande där vi ser en hög grad av upplevd otrygghet.

Kvinnor från låginkomstländer utanför Europa är en extra utsatt grupp. Studier från Uppsala Universitet visar sju gånger så hög risk att dö i samband med en förlossning i Sverige, jämfört med kvinnor som är födda här. Det kan ha flera orsaker. Brist på tolk är en faktor som ökar risken för missförstånd och därmed komplikationer före, under eller efter förlossningen. För att uppnå en jämlik förlossningsvård kräver Fi kunskap och rutiner inom sjukvården för att möta gruppen utlandsfödda gravida utifrån deras specifika behov.

Feministiskt initiativ vill:

• Att alla som väntar barn ska få tillräcklig information på ett språk de förstår för att garantera en säker förlossning. Tillgång till tolk före, under och efter förlossning måste säkras.

• Att det ska utarbetas rutiner och riktade insatser för att nå utlandsfödda från låginkomstländer som väntar eller precis har fått barn.

• Att vårdpersonal får utbildning, utifrån ett intersektionellt perspektiv, om vilka grupper som kan vara utsatta för särskilt stora risker i samband med förlossning och hur dessa risker kan förebyggas.

Forskning visar att en förlossning som sker i lugnare tempo har lägre risk för skador och komplikationer. Feministiskt initiativ vill öppna de vårdplatser som tidigare stängts, förbättra arbetsförhållandena och anställa fler barnmorskor, genom att bland annat locka tillbaka dem som slutat på grund av dålig arbetsmiljö. I vår statsbudget satsar vi en miljard kronor på förbättringar av förlossningsvården. Vi vill att landstingen med de nya resurserna på ett effektivt och långsiktigt sätt får vården att fungera. Vi ser att erfarenheter från barnmorskor, födande och nyblivna föräldrar spelar en central roll i det arbetet.

Förlossningsvården ska organiseras så det krävs minsta möjliga medicinska åtgärder, möjlighet att välja vårdform, kontinuitet i vården före, under och efterförlossning, samt en barnmorska per födande.

Feministiskt initiativ vill:

• Att medicinska tekniker som används i samband med graviditet och förlossning alltid ska utformas utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

• Att det förebyggande arbetet för att minska risker för förlossningsskador ska utvecklas och implementeras i all förlossningsvård.

• Att en barnmorska per kvinna i aktiv förlossning ska vara norm. För att uppnå det krävs fler förlossningsplatser och fler anställda.

Cherry Batrapo, sjukvårsdpolitisk talesperson

Nora Axelsson Håkanson, barnrättspolitisk talesperson

Karin Ploen, riksdagskandidat, Fi:s socialutskott

Soledad Quintana, barnmorska och politisk sekreterare, Fi:s socialutskott