Debatt

Forskare förvirrar biobränsledebatten

Debatt Artikeln publicerades

”Biobränslen värre än bensin” påstod Dagens Nyheter på sin förstasida, och TT följde upp med en kort artikel under rubriken ”Forskare: Biobränsle skadar miljön”, som också fanns publicerad i Östra Småland/Nyheterna.

I en helsides debattartikel på DN Debatt påstår två forskare att biodrivmedlen ger stora utsläpp av koldioxid.

Forskarna, Stefan Wirsenius på Chalmers och amerikanen Timothy Searchinger, har räknat på ett mycket märkligt sätt, och skapar på så sätt förvirring i debatten.

Deras utgångspunkt är att alla biodrivmedel som odlas på åkermark inte bara ska belastas med utsläpp som sker idag, till exempel med utsläpp från traktorer och gödseltillverkning, utan också betala den ”kolskuld” som ligger i att marken inte är skog! En åker idag ska betraktas som ”avskogad mark”, vare sig den avskogningen skett genom nyodling för tusen år sedan eller i modern tid. Åker skulle ju kunna vara skog och ha ett innehåll av levande kol.

I sin forskningsrapport kallar de detta för en ”carbon storage opportunity cost” (COC) – alltså en ”kostnad för utebliven kollagring”.

Med det här synsättet blir all odling på åker klimatskadlig, inte bara av energigrödor, utan också av livsmedel och andra grödor. Lösningen på problemet blir att plantera igen all åker med skog.

Jag tycker att det är beklagligt att Dagens Nyheter och TT ger spridning åt den här typen av forskning utan att be om kommentarer från experter som har en mer nykter syn på odling och bioenergi. Om man räknar på ett vettigt sätt är alla biodrivmedel mycket bättre än bensin för klimatet.

Kjell Andersson