Debatt

Framsynt att satsa på järnväg i Kalmar län

Debatt Artikeln publicerades

Man måste våga för att vinna. För att vända befolkningsutvecklingen i Kalmar län behöver man få bättre kommunikationer med sina grannlän och förstorade arbetsmarknader. Därför är det framsynt av regionpolitikerna i Kalmar län att satsa på nya tåg till Stångådals- och Tjustbanorna.

Satsningen på nya tåg görs tillsammans med angränsande län: Region Jönköpings län, Region Blekinge, Region Halland och Region Kronoberg. Genom dessa satsningar kan man dessutom visa regeringen att man menar allvar med sin regionalpolitik och kan förhoppningsvis utverka att regeringen anslår pengar för uppgraderingen av banorna till högre hastigheter.

Varför ska statens investeringar i infrastruktur vara så snedfördelade – räknat per invånare i olika län? Per invånare i Kalmar län anslår regeringen 2.700 kronor, till en stockholmare 23.000 kronor och till en "medelsvensk" cirka 20.000 kronor. Detta enligt nuvarande långtidsplan 2018–2029. Denna plan ses över vart fjärde år, så snedfördelningen kan justeras inom rimlig tid.

Om staten beslutar sig för att höja hastigheterna på våra olika regionbanor kostar det cirka 100 miljoner kronor per mil. Då ingår elektrifiering och helsvetsning av rälsen. Det ger möjlighet till högre farter och därmed kortare restid.

Det är mycket prisvärt att rusta upp befintliga järnvägar. Där man gjort så har man fått upp till tiofaldigt resande på Blekinge Kustbana. Banan Ystad–Simrishamn fick en åttafaldig resandeökning.

I samhällen med tågtrafik ökar förutsättningarna för en gynnsammare befolkningsutveckling. Det visar erfarenheter från Skåne. När Sösdala fick tåguppehåll återkom livet till samhället. Det finns fler exempel på detta.

Den nödvändiga miljöambitionen att öka det kollektiva resandets andel på bekostnad av bilresandet underlättas av goda tågförbindelser. Därför bör länet vara enigt i strävan att snabba upp järnvägarna. Om inte länet är det blir det svårt att få staten att satsa på infrastrukturen. I Skåne drar Höör med tågtrafik förbi Hörby som saknar tåg.

Ulf Flodin, Järnvägsfrämjandet