Debatt

Fruktansvärt hur LSS har urholkats

Debatt ,
Socialdemokraterna i Kalmar län skriver nu till statsministern för att få besked om hur partiledningen tänker agera för att få stopp på att allt fler människor berövas sin personliga assistans. Och länspolitikerna understryker att det är bråttom.
Foto:Janerik Henriksson/TT
Socialdemokraterna i Kalmar län skriver nu till statsministern för att få besked om hur partiledningen tänker agera för att få stopp på att allt fler människor berövas sin personliga assistans. Och länspolitikerna understryker att det är bråttom.

Till partiordförande Stefan Löfven och partisekreterare Lena Rådström Baastad.

Vi skriver till er med anledning av den fruktansvärda utveckling inom LSS-lagstiftningen som drabbar många människor. Den nya rättspraxis som de senaste åren har fått Försäkringskassan att ompröva sina beslut innebär stora konsekvenser för människor med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Den reform som trädde i kraft 1994 med syfte att ge människor frihet och egenmakt över sina liv, urholkas nu och minskar människors frihet och egenmakt.

I april samlades socialdemokrater från hela landet för att under partikongressen besluta om hur vi vill påverka och forma samhället både på kort och lång sikt. En viktig fråga som partiet tog ställning till under partikongressen var hur vi som parti ska förhålla oss till den utveckling som sker inom LSS. Partikongressen beslutade att intentionerna bakom LSS-lagstiftningen ska gälla. Det var ett viktigt beslut för att peka ut i vilken riktning vi som parti vill verka. Partikongressen slog också fast att det ska vara möjligt att jobba och vara föräldrar även för den som har barn med funktionsnedsättning, samt att förtroendet för reformen ska stärkas.

Socialdemokraterna i våra arbetarekommuner är stolta över den budget vi som parti har presenterats för kommande år. Budgeten innehåller stora satsningar inom flera viktiga områden. Vi delar synen om att alla människor ska märka och känna av att det går bra för Sverige. Socialdemokraterna satsar i sin budget 40 miljarder på reformer under kommande år samtidigt som statsskulden minskar. Vi menar också att vi socialdemokrater måste orka än mer om vi ska nå upp till det som våra medlemmar har gett uttryck för på partikongressen.

LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, trädde i kraft 1994. Under de senaste åren har lagen urholkats som en konsekvens av beslut i domstolar. Regeringen Reinfeldt valde att inte agera för att förhindra att lagstiftningen urholkades. De senaste åren har försämringarna fortsatt inom området, med konsekvens att människor som lever med funktionsnedsättning får allt mindre egenmakt över sina egna liv.

I Kalmar län har de lokala tidningarna vid flera tillfällen berättat om människor som fått minskad assistans och andra insatser indragna. För varje beslut om indragen assistans som Försäkringskassan tar så förändras någons liv. När barn förlorar assistans måste föräldrarna ta ansvar. Det innebär att en person, inte sällan kvinnan, får lämna arbetsmarknaden för att vårda och stötta det barn som inte längre för stöd från samhället. När samhället sviker får anhöriga ta ett än större ansvar för att hjälpa till.

När Försäkringskassan drar in stöd landar ansvar och kostnader hos kommuner och landsting. I en av våra kommuner så har socialnämnden på två år fått en ökning om 10 miljoner för att möta de ökade kostnader som kommer med anledning av Försäkringskassans beslut. 10 miljoner motsvarar i samma kommun en skattehöjning på cirka 17 öre. Enligt prognoserna så kommer kostnaderna att fortsätta stiga även under kommande år, om inget görs.

Tanken med LSS var att ge människor med en funktionsnedsättning möjlighet att leva som andra. Att ge människor frihet och egenmakt över sitt eget liv. Vi ser nu hur den gällande lagstiftningen inte längre klarar av att ge människor det som vi ser som en mänsklig och demokratisk rättighet. Lagen behöver därför förändras.

Regeringen har nu meddelat att det ett lagförslag ska presenteras inom kort för att åtgärda de problem som Försäkringskassan varnat om kan uppstå med anledning av en ny dom. Det är av stor vikt att Socialdemokraterna också agerar skyndsamt för att ändra lagen med anledning av tidigare domstolsbeslut.

Socialdemokraterna i våra arbetarekommuner vill uppmana Socialdemokraterna att agera för att intentionerna bakom LSS-lagstiftningen ska gälla. Med bakgrund av det ställningstagande som partikongressen gjorde önskar vi få en redogörelse för hur Socialdemokraternas partiledning planerar att agera i syfte att genomföra kongressens beslut.

Anton Sejnehed

Ordförande för Oskarshamns arbetarekommun

Roger Holmberg

Ordförande för Kalmar arbetarekommun

Martina Aronsson

Ordförande för Nybro arbetarekommun

Micke Lång

Ordförande för Hultsfreds arbetarekommun

Daniel Nestor

Ordförande för Vimmerby arbetarekommun

Lars Hollner

Ordförande för Mönsterås arbetarekommun

Magnus Ståhl

Ordförande för Norra Ölands arbetarekommun

Carl-Axel Blom

Ordförande för Högsby arbetarekommun

Per-Olof Johansson

Ordförande för Södra Ölands arbetarekommun

Jarkko Pekkala

Ordförande för Emmaboda arbetarekommun

Gunnar Jansson

Ordförande för Västerviks arbetarekommun

Björn Petersson

Ordförande för Torsås arbetarekommun