Debatt

Fyra tips för ett bättre arbetsliv

Debatt ,
Mona Finnström, vd Fastigo.
Mona Finnström, vd Fastigo.

Eftersom vi tillbringar en stor del av vår vakna tid på jobbet har arbetsmiljön stor påverkan på vår hälsa, såväl fysiskt som psykiskt. Inte minst branschuppropen kring #metoo har satt ljus på detta.

Att skapa en bra arbetsmiljö är varje arbetsgivares ansvar. Vi på Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, har därför samlat in våra medlemmars bästa tips på hur de lyckas med sitt hälsofrämjande arbete i bred bemärkelse. Nu vill vi dela med oss av några tips på hur arbetsgivare kan arbeta strategiskt med att främja ett hållbart arbetsliv:

1. Genomför regelbundna medarbetarundersökningar

Eftersom problem i den sociala arbetsmiljön kan vara svåra att tala om är anonyma undersökningar ett bra sätt att få en grundläggande uppfattning om hur arbetsplatsen upplevs.

2. Använd samtalsverktyg för att strukturera samtalet

Hälsa kan vara ett svårt samtalsämne mellan chef och anställd. För att behandla de viktigaste frågorna kan man då använda sig av ett samtalsverktyg, exempelvis ”hälsokorset” som tagits fram vid Åbo Akademi. Det ger samtalet struktur och tydliga mål.

3. Uppmuntra till fysisk aktivitet

Forskning visar att fysisk aktivitet minskar stress. Erbjud alla anställda friskvårdsbidrag och uppmuntra till att prioritera motion.

4. Erbjud medarbetare hälsoprofiler

I en hälsoprofilsbedömning tas ett blodprov och vissa kroppsmått. Du genomför också ett strukturerat samtal om levnadsvanor med en läkare. På så sätt kan medarbetare få hjälp att lägga om sin livsstil för att främja bättre fysisk och psykisk hälsa och minska risken för exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar.

Med ett nytt år kommer också en ny chans till bättring. Det är viktigt att vi alla tar arbetsmiljöfrågor på allvar och gör vad vi kan för att skapa en bra arbetsmiljö. Låt 2018 bli året då vi tillsammans gör stora framsteg för ett mer hållbart arbetsliv!

Mona Finnström, vd Fastigo