Debatt

Grovt missvisande om skogen och utsläpp av växthusgaser

Debatt Artikeln publicerades

Håkan Lundgren, regionordförande för LRF Sydost, påstår i ett inlägg i Östra Småland/Nyheterna att skogen tar upp 83 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Detta är en grov felaktighet. Om man alls ska tala om en procentsats så är den 20 procent.

I Sverige ses alla så kallade biogena utsläpp – utsläpp från alla delar av skogsnäringen – som utsläpp från förnyelsebar materia och dessa räknas inte in i den officiella utsläppsstatistiken. Men växthusgaser frigörs och släpps ut vid ved-, flis-, och pelletseldning, privat och i fjärrvärmeverk, vid markläckage från hyggen, från biodrivmedel som etanol och grön diesel och när träden sågas eller bearbetas i Sveriges omfattande trä, pappers- och massaindustri.

Alla dessa växthusgaser kommer ut i atmosfären, men finns inte med i vår officiella statistik. Naturvårdsverket redovisar däremot hur mycket koldioxid som den växande skogen binder in varje år. Detta redovisas som en minussiffra. Och de redovisar självklart alla övriga utsläpp av växthusgaser i Sverige. En siffra som det ofta missvisande hänvisas till som Sveriges totala utsläpp.

När man tar kontakt med Naturvårdsverket är det enkelt att få en uppgift på utsläppen från den omfattande svenska skogsnäringen. De gör beräkningen fast den inte redovisas i den officiella statistiken. Nedan följer en enkel tabell över samtliga utsläpp av växthusgaser i Sverige samt för det kol träden binder in under årets tillväxt. Alla siffror gäller för år 2017. Alla värden i tabellen anges i miljoner ton CO2-ekvivalenter.

Sveriges officiellt redovisade utsläpp: 52,7

Utsläpp från skogshantering – ej med i officiell statistik: 32,9

Kolinlagring i skogen – officiellt redovisad: – 43,7

Om man bara räknar på de officiella siffrorna för utsläpp och kolinlagring så får man fram att siffran för kolinlagringen är drygt 80 procent av siffran för utsläppen. Utifrån detta påstår då LRF-representanten att ”skogen tar upp 83 procent av all koldioxid som vi producerar i landet”. Då har man fullständigt trollat bort skogsnäringens egna utsläpp.

Med minsta lilla eftertanke förstår man att kolinlagringen under året måste kompensera för skogens utsläpp för att ekvationen för skogen som ett förnybart material ska gå ihop. När 32,9 miljoner ton räknats bort från kolinlagringen på 43,7 miljon ton har man kvar 10,8 miljoner ton CO2-ekvivalenter som ”kompensation” för utsläppet på 52,7 miljoner ton. Och den frapperande siffran på dryga 80 procent rasar ner till 20 procent.

I IPCC-rapporten ses skogen som den absolut viktigaste källan för naturlig kolinlagring och är därmed oerhört viktig för att rädda klimatet. Den måste ses som en global resurs. Sverige är ett land med stora skogsresurser för sin landyta och vår skogs stora potential som klimatnytta framhålls väldigt mycket och ofta av både LRF och skogsnäringen i övrigt. Det finns en hel del till vi skulle vilja påpeka vad det gäller hur pass (lite) klimatsmart skogs- och jordbruksnäringen i stort är. Men med denna replik vill vi främst hävda att vi i samtal måste utgå från en helhetsbild med korrekta siffror. Det utmanar oss till att skärskåda vad som kan göras bättre istället för att försöka invagga oss själva och andra i falska föreställningar om hur bra läget är.

Aina Hagberg och Daphne Thuvesson

Folk och Frö, Kalmar