Debatt

Bättre att satsa på en Kalmarsundskommun

Debatt ,

Fullmäktige i Borgholms kommun har beslutat att kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier tillsammans med en representant från Centerpartiet får i uppdrag att inleda samtal med representanter för Mörbylånga kommun utifrån SKL:s utredning Öland – en kommun.

Nu tillsätts en projektledare som får ett uppdrag att ta fram ett underlag som ska presenteras i slutet av året. SKL:s utredning ger en ganska bra bild av vad ölänningarna har att ta ställning till i en folkomröstning om en kommun, vi tror inte ytterligare utredning kan tillföra mer i denna fråga.

SKL har utrett. Gissur Erlingsson (som SKL:s utredning hänvisar till) är forskare och lärare på Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet.

Han konstaterar att man bör tänka igenom ett par varv vad det är man tror man uppnår med sammanläggningen och därför också särskilt fundera igenom var sammanläggningar kan ha bäst chans att få långsiktigt lyckade utfall. Varför? Jo, vi tycks med hyfsat hög säkerhet kunna säga vad vi förlorar på gungorna (demokratiska värden kommer att påverkas negativt av en sammanläggning), samtidigt som det inte är alldeles säkert om vi tar igen det på karusellerna (det tycks i vart fall inte finnas någon automatik i besparingarna och de administrativa effektivitetsvinsterna som följer av sammanläggningar).

Två små blir en liten kommun. Om vi nu tycker att kommunerna är för små, är då lösningen att slå ihop två små kommuner till en ny liten kommun den bästa? Vi borde istället, med ett längre tidsperspektiv, titta på möjligheterna med en Kalmarsundskommun. Det skulle kunna bli en kommun med runt hundratusen invånare. En tillräckligt stor kommun för att kunna ha självstyrande kommundelsnämnder (jämför Södermöre i Kalmar) i de olika kommundelarna. Vi förlorar inte så mycket på gungorna...

Samverkan mellan kommuner. I det korta perspektivet ska vi titta på hur vi kan utveckla samverkan. Räddningstjänsten och gymnasieverksamheten är goda exempel på samverkan. Vi tror att det går att utveckla samverkan ytterligare inom skolområdet, utred detta. Vi tycker även att Borgholms kommun ska ansluta sig till KSRR, som har utvecklats till stark regional aktör. Vi bör även titta på om vi kan tillföra vårt gemensamma kommunalförbund fler uppgifter.

Effektiviseringar internt. Internt bör Borgholm Energi renodlas som ett energi- och VA-bolag. Övriga uppgifter kan flyttas tillbaka till kommunen. Investeringstrycket är högt och försäljning av tillgångar bör övervägas. Hälsocentralen Resedan, Smörblomman och Hammaren är exempel på fastigheter man kan erbjuda öppna marknaden.

Sammanfattningsvis: I det korta perspektivet utreds möjligheterna till samverkan och att städa i den egna organisationen. I det längre perspektivet, utreda möjligheterna med Kalmarsunds kommun.

Det behövs ett nytt ledarskap i Borgholms kommun.

Centerpartiet i Borgholms kommun

Staffan Larsson, ordförande

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Östra Småland Nyheterna så godkänner du samtidigt våra regler.

På ostrasmaland.se är det möjligt att kommentera vissa artiklar. Dock tar vi bort möjligheten att kommentera artiklar med rättsrelaterat innehåll, till exempel domar och åtal. Vi hade den möjligheten tidigare, men fick då mängder med kommentarer med innehåll som vi inte kunde publicera.

För att kunna kommentera måste du ha ett användarkonto hos Disqus, vars verktyg för kommentarer används på ostrasmaland.se. På tider då Östra Småland Nyheternas webbredaktion inte är bemannad går det inte att kommentera artiklar på ostrasmaland.se

ostrasmaland.se tillämpar eftermoderering av läsarkommentarerna. Det innebär att den som skriver en kommentar får den publicerad i det närmaste omedelbart, men att kommentaren senare kan komma att modereras bort om den inte lever upp till riktlinjerna för läsarkommentarer på ostrasmaland.se.

Det innebär också att vid publiceringen är det den som skrivit kommentaren som är juridiskt ansvarig för dess innehåll och därmed kan bli anmäld för exempelvis förtal. Efter modereringen är det ansvarig utgivare på Östra Småland Nyheterna som bär det juridiska ansvaret.

Läsarkommentarer - riktlinjer

Vi har högt i tak.

Vi har en tillåtande grundinställning.

Vi vill att användarna ska komma till tals.

Men

Vi tillåter inte läsarkommentarer i samband med rättsrelaterade artiklar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer där någon anklagas för brottslighet.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara osanningar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara faktafel.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med synpunkter eller åsikter som inte är relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi publicerar inte läsarkommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget

Vi tillåter kritik mot personers handlingar och beslut. Etiska spelregler gäller.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppgifter som vi av etiska skäl undvikit att publicera i den diskuterade artikeln.

Vi kan publicera länkar till andra webbplatser, men de ska vara relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi rättar inte grammatiska fel, stavningsfel, meningsbyggnadsfel mm i läsarkommentarerna.