Debatt

Hot mot hela jorden – inte bara Sverige

Debatt ,

Svar på Toralf Alfssons insändare i måndagstidningen..

Lögn, förbannad lögn och statistik. Toralf Alfsson hänvisar till statistik när det gäller effekterna på klimatförändringen. Det finns olika perspektiv på effekterna, det är faktiskt så att ingen forskare eller vetenskapsman kan idag exakt förutse konsekvenserna med siffror. Dessa siffror är kalkyler på ett tänkt scenario.

Men att det sker en snabb förändring av vårt klimat som i framtiden kommer att få oönskade kanske rent av ödesdigra konsekvenser finns det bevis för. Det är särskilt vid våra poler vi kan se den snabba förändringen. Vid Svalbard ser vi en temperaturförändring på hela 11 grader plus och där tinar permafrosten under sommaren. En upptining av permafrosten skulle innebära ett stort utsläpp av metangas vilket som alla förstår innebär ett stort hot för vår moder jord som är alla människors jord, inte bara de ariska svenskarnas jord, vilket bland andra Toralf Alfsson borde lära sig.

Att ett varmare klimat skulle få positiva effekter för oss kan jag instämma i om man ser det hela i ett mycket kort och snävt perspektiv. Vi är förhoppningsvis inte den sista generationen på vår jord. Men visst behöver vi värme framförallt inom politiken som de senaste åtta åren varit så kall och hård därför är jag glad över att min vänsteragenda framstår i sin tydlighet.

Astrid Boman